logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


ORGANA WŁADZY > Burmistrz Barlinka

 

 

Dariusz Zieliński

Burmistrz Barlinka

   

 KONTAKT:

 

Telefon   +48 95 746-55-58,  
       +48 95 746-55-40

 

Fax   +48 95 746-17-04

 

Email   burmistrz@barlinek.pl; umig@barlinek.pl

               

WWW   www.barlinek.pl

 

Stanowisko w bezpośrednich wyborach. Wykonuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych przepisów określających status Burmistrza.

 1. Jest kierownikiem Urzędu w rozumieniu kodeksu pracy, podejmuje czynności w sprawach z zakresu prawa pracy,

 2. Kieruje bieżącymi sprawami Gminy,

 3. Zwołuje posiedzenia z udziałem kierowników, Zastępcy, Skarbnika i Sekretarza - zespoły kierownicze,

 4. Koordynuje działalność komórek organizacyjnych Urzędu oraz organizuje ich współpracę,

 5. Rozstrzyga spory pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi w szczególności dotyczące podziału zadań,

 6. Reprezentuje Gminę na zewnątrz i prowadzi negocjacje w sprawach dotyczących Gminy,

 7. Nadzoruje realizację budżetu,

 8. Wydaje decyzje administracyjne w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej,

 9. Udziela pełnomocnictwa i upoważnienia kierownikom lub pracownikom w sprawach należących do jego wyłącznej kompetencji.

 10. Jest terenowym szefem obrony cywilnej,

 11. Realizuje zadania z zakresu porządku publicznego, obronności i bezpieczeństwa obywateli,

 12. Wydaje zarządzenia wprowadzające w życie regulaminy dotyczące działalności Urzędu,

 13. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  - Zastępcy Burmistrza,
  - Sekretarza,
  - Skarbnika.

 14. Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością następujących referatów i samodzielnych stanowisk pracy:
  - Urzędem Stanu Cywilnego,
  - Referatem Oświaty, Sportu, Kultury i Spraw Społecznych,
  - Radcą Prawnym,
  - Stanowiskiem inspektora ds. obronnych i zarządzania kryzysowego,
  - Stanowiskiem inspektora ds. kontroli wewnętrznej,
  - Stanowiskiem ds. informatyki i bezpieczeństwa informacji w zakresie informacji w zakresie dotyczącym zadań związanych z ochroną i bezpieczeństwem danych osobowych,
  - Stanowiskiem audytora wewnętrznego.

 15. Wykonuje inne zadania zastrzeżone dla Burmistrza przepisami prawa.

Załączniki do pobrania: 2018-12-07 11:13:47 - Zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Barlinka (pdf) (207.42 kB)

Ilość odwiedzin: 98264
Nazwa dokumentu: Burmistrz Barlinka
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2009-07-08 11:30:00
Data udostępnienia informacji: 2009-07-08 11:32:00
Data ostatniej aktualizacji: 2019-12-09 09:32:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner