logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
minus Organizacje pozarządowe
   minus Informacja dla organizacji pozarządowych w sprawie obowiązywania nowych druków KRS
   minus Oferta różnych form wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach projektu "ABC dla NGO"
   minus Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek - Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Barlinka
   minus Dokumenty opracowane w ramach projektu "Samorządność i współpraca w powiecie myśliborskim"
   minus Informacja nt. zrealizowanych w roku 2015 i 2014 zadaniach publicznych
   minus Informacja nt. zadań publicznych zrealizowanych w 2016 r. i 2015 r. i związanych z nimi kosztami
   minus Informacja nt. zrealizowanych w roku 2017 i 2016 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji
   minus Informacja nt. zrealizowanych w roku 2018 i 2017 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. Informacja dla organizacji pozarządowych w sprawie obowiązywania nowych druków KRS
Informacja dla organizacji pozarządowych w sprawie obowiązywania nowych druków KRS
2. Oferta różnych form wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach projektu "ABC dla NGO"
Oferta różnych form wsparcia dla organizacji pozarządowych w ramach projektu "ABC dla NGO"
3. Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek - Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Barlinka
Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Gminy Barlinek - Zarządzenie Nr 25/2014 Burmistrza Barlinka
4. Dokumenty opracowane w ramach projektu "Samorządność i współpraca w powiecie myśliborskim"
Dokumenty opracowane w ramach projektu "Samorządność i współpraca w powiecie myśliborskim"
5. Informacja nt. zrealizowanych w roku 2015 i 2014 zadaniach publicznych
Informacja nt. zrealizowanych w roku 2015 i 2014 zadaniach publicznych
6. Informacja nt. zadań publicznych zrealizowanych w 2016 r. i 2015 r. i związanych z nimi kosztami
Informacja nt. zadań publicznych zrealizowanych w 2016 r. i 2015 r. i związanych z nimi kosztami
7. Informacja nt. zrealizowanych w roku 2017 i 2016 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji
Informacja nt. zrealizowanych w roku 2017 i 2016 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji
8. Informacja nt. zrealizowanych w roku 2018 i 2017 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom
Informacja nt. zrealizowanych w roku 2018 i 2017 zadań publicznych i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom i innym podmiotom

 

Urząd Miejski zwraca się z prośbą do niżej wymienionych organizacji (patrz "Mapa aktywności") o sprawdzenie danych zawartych w wykazie i zgłaszanie ewentualnych uwag lub uzupełnienie informacji. Ponadto prosimy inne organizacje aktywnie działające na terenie Gminy Barlinek o składanie formularza zgłoszeniowego (.doc) w przypadku chęci zamieszczenia informacji nt. organizacji w poniższym wykazie.

 

MAPA  AKTYWNOŚCI


- baza danych nt. organizacji pozarządowych działających na terenie Miasta i Gminy ze wskazaniem zakresu działalności, na podstawie informacji dostarczanych przez te organizacje.


ZARZĄDZENIE NR 259/2014 Burmistrza Barlinka z dnia 16 grudnia 2014 r. w sprawie procedury prowadzenia i aktualizacji mapy aktywności - bazy danych organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Barlinek 

 

 

Sprawozdania ze współpracy z organizacjami pozarządowymi

Sprawozdanie Referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2006r.
Sprawozdanie Referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2007r.
Sprawozdanie Referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2008r.
Sprawozdanie Referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2009r.
Sprawozdanie Referatów Urzędu i jednostek organizacyjnych gminy ze współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2010 r.
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy na rok 2011 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy na rok 2012 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy na rok 2013 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy na rok 2014 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy na rok 2015 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy na rok 2016 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy na rok 2017 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy na rok 2018 Gminy Barlinek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Załączniki do pobrania: 2009-04-07 11:41:39 - Sprawozdanie 2008 (203.00 kB)
2010-04-01 11:23:41 - Sprawozdanie 2009 (292.50 kB)
2014-04-24 13:28:09 - Sprawozdanie 2010 (206.00 kB)
2014-04-24 13:24:08 - Sprawozdanie 2011 (79.21 kB)
2014-04-24 13:24:30 - Sprawozdanie 2012 (150.74 kB)
2014-04-24 13:21:43 - Sprawozdanie 2013 (155.27 kB)
2015-04-28 10:08:41 - Sprawozdanie 2014 (151.70 kB)
2016-04-25 12:03:17 - Sprawozdanie 2015 (283.96 kB)
2017-04-06 14:26:33 - Sprawozdanie 2016 (218.92 kB)
2018-05-16 11:16:51 - Sprawozdanie 2017 (524.64 kB)
2020-02-13 14:17:22 - Sprawozdanie 2018 (605.92 kB)
2012-10-18 13:51:47 - Formularz zgłoszeniowy (doc) (101.00 kB)
2019-11-22 13:38:24 - Mapa aktywności (pdf) (442.73 kB)

Ilość odwiedzin: 66717
Nazwa dokumentu: Organizacje pozarządowe
Skrócony opis: Organizacje pozarządowe
Podmiot udostępniający: Urząd Miejski w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację: Salamandra Izabela
Osoba, która odpowiada za treść: Salamandra Izabela
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Czerwińska
Data wytworzenia informacji: 2005-12-06 08:51:00
Data udostępnienia informacji: 2005-12-06 08:51:00
Data ostatniej aktualizacji: 2020-02-13 14:19:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner