logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Mapa strony:

MIASTO I GMINA BARLINEK
   Dane teleadresowe

RADA MIEJSKA
   Radni
   Komisje
   Głosowania
   Interpelacje i zapytania
   Kalendarz posiedzeń
   Transmisja i nagrania
   Projekty Uchwał
   Protokoły Rady Miejskiej
      Protokoły z Sesji Rady Miejskiej
         2005 rok
         2006 rok
         2007 rok
         2008 rok
         2009 rok
         2010 rok
         2011 rok
         2012 rok
         2013 rok
         2014 rok
         2015 rok
         2016 rok
         2017 rok
         2018 rok
         2019 rok
      Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
         Komisja Finansowo - Budżetowa i Planowania Gospodarczego
            2006 rok
            2007 rok
            2008 rok
            2009 rok
            2010 rok
            2011 rok
            2012 rok
            2013 rok
            2014 rok
            2015 rok
            2016 rok
            2017 rok
            2018 rok
            2019 rok
         Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Budownictwa, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
            2006 rok
            2007 rok
            2008 rok
            2009 rok
            2010 rok
            2011 rok
            2012 rok
            2013 rok
            2014 rok
            2015 rok
            2016 rok
            2017 rok
            2018 rok
            2019 rok
         Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Praworządności
            2006 rok
            2007 rok
            2008 rok
            2009 rok
            2010 rok
            2011 rok
            2012 rok
            2013 rok
            2014 rok
            2015 rok
            2016 rok
            2017 rok
            2018 rok
            2019 rok
         Komisja Rewizyjna
            2007 rok
            2008 rok
            2009 rok
            2010 rok
            2011 rok
            2012 rok
            2013 rok
            2014 rok
            2015 rok
            2016 rok
            2017 rok
            2018 rok
            2019 rok
      Załączniki do protokołów Rady Miejskiej
         2012 rok
         2013 rok
         2014 rok
         2015 rok
         2016 rok
         2017 rok
         2018 rok
         2019 rok
   Uchwały

ORGANA WŁADZY
   Burmistrz Barlinka
   Zastępca Burmistrza
   Sekretarz
   Skarbnik
   Rada Miejska
      Radni
      Komisje
      Głosowania
      Interpelacje i zapytania
      Kalendarz posiedzeń
      Transmisja i nagrania
   Zadania i kompetencje
   Oświadczenia majątkowe
      Oświadczenia złożone w 2019 r.
         Urząd Miejski
            Dariusz Zieliński - Burmistrz Barlinka
            Krzysztof Paszek - Zastępca Burmistrza Barlinka
            Ewa Hinc-Dziedziela - Sekretarz Barlinka
            Edyta Włodkowska - Skarbnik Barlinka
            Ewa Jakubowska - kierownik Referatu Finansowo - Budżetowego
         Rada Miejska
            Mariusz Józef Maciejewski - Przewodniczący Rady Miejskiej
            Alicja Magdalena Kowalewska - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
            Rafał Jan Szczepaniak - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
            Michał Józef Antosiewicz - Radny Rady Miejskiej
            Cazary Marcin Krzyżanowski - Radny Rady Miejskiej
            Bernarda Lewandowska - Radna Rady Miejskiej
            Sylwester Łuczak - Radny Rady Miejskiej
            Cezary Michalak - Radny Rady Miejskiej
            Jacek Paweł Poleszczuk - Radny Rady Miejskiej
            Romuald Tadeusz Romaniuk - Radny Rady Miejskiej
            Iwona Ewa Rudnicka - Radna Rady Miejskiej
            Piotr Stanisławski - Radny Rady Miejskiej
            Tomasz Strychalski - Radny Rady Miejskiej
            Jerzy Symela - Radny Rady Miejskiej
            Grzegorz Zieliński - Radny Rady Miejskiej
         Jednostki organizacyjne
            Zbigniew Blezień
            Arkadiusz Cysek
            Iwona Galbarczyk
            Ryszard Kuroch
            Brygida Liśkiewicz
            Grażyna Matysiak - Domachowska
            Elżbieta Ogarewicz
            Renata Olejnik
            Franciszek Snacki
            Teresa Staszak
            Eliza Stefaniuk
            Elżbieta Trautman
            Barbara Walaszczyk
            Elżbieta Walczyńska
            Henryka Zarębska
            Marek Stankiewicz
            Danuta Tomiałojć
            Zbigniew Lewandowski
      Oświadczenia złożone w 2018 r.
         Urząd Miejski
            Dariusz Zieliński - Burmistrz Barlinka
            Krzysztof Paszek - Zastępca Burmistrza Barlinka
            Ewa Hinc-Dziedziela - Sekretarz Barlinka
            Edyta Włodkowska - Skarbnik Barlinka
            Ewa Jakubowska - kierownik Referatu Finansowo - Budżetowego
         Rada Miejska
            Mariusz Józef Maciejewski - Przewodniczący Rady Miejskiej
            Iwona Ewa Rudnicka Chmielnicka - Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej
            Jerzy Symela - Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
            Alicja Magdalena Kowalewska Czerniejewska - Radna Rady Miejskiej
            Marek Jerzy Kurkiewicz - Radny Rady Miejskiej
            Cezary Michalak - Radny Rady Miejskiej
            Maria Aurelia Mitek Górska - Radna Rady Miejskiej
            Teresa Maria Pietrasik Kołosowska - Radna Rady Miejskiej
            Jacek Paweł Poleszczuk - Radny Rady Miejskiej
            Romuald Tadeusz Romaniuk - Radny Rady Miejskiej
            Krzysztof Sikorski - Radny Rady Miejskiej
            Tomasz Strychalski - Radny Rady Miejskiej
            Rafał Jan Szczepaniak - Radny Rady Miejskiej
            Eugeniusz Trafalski - Radny Rady Miejskiej
            Grzegorz Zieliński - Radny Rady Miejskiej
            Bernarda Lewandowska - Radna Rady Miejskiej
            Cazary Marcin Krzyżanowski - Radny Rady Miejskiej
            Michał Józef Antosiewicz - Radny Rady Miejskiej
            Piotr Stanisławski - Radny Rady Miejskiej
            Sylwester Łuczak - Radny Rady Miejskiej
         Jednostki organizacyjne
            Zbigniew Blezień
            Arkadiusz Cysek
            Iwona Galbarczyk
            Ryszard Kuroch
            Brygida Liśkiewicz
            Grażyna Matysiak - Domachowska
            Elżbieta Ogarewicz
            Renata Olejnik
            Franciszek Snacki
            Teresa Staszak
            Eliza Stefaniuk
            Danuta Tomiałojć
            Elżbieta Trautman
            Barbara Walaszczyk
            Elżbieta Walczyńska
            Henryka Zarębska

PRAWO LOKALNE
   Statut
   Regulamin organizacyjny
   Uchwały
      Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
      Uchwały 2018
         XLIX Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLIX/428/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/429/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/430/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/431/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/432/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/433/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/434/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/435/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/436/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 stycznia 2018 r.
         L Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR L/437/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 19 lutego 2018 r.
            UCHWAŁA NR L/438/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 19 lutego 2018 r.
         LI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LI/439/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2018 r.
            UCHWAŁA NR LI/440/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2018 r.
            UCHWAŁA NR LI/441/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2018 r.
            UCHWAŁA NR LI/442/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2018 r.
            UCHWAŁA NR LI/443/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2018 r.
            UCHWAŁA NR LI/444/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2018 r.
         LII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LII/445/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2018 r.
            UCHWAŁA NR LII/446/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2018 r.
            UCHWAŁA NR LII/447/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2018 r.
            UCHWAŁA NR LII/448/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2018 r.
         LIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LIII/449/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR LIII/450/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR LIII/451/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR LIII/452/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR LIII/453/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR LIII/454/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR LIII/455/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2018 r.
         LIV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LIV/456/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 maja 2018 r.
            UCHWAŁA NR LIV/457/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 maja 2018 r.
            UCHWAŁA NR LIV/458/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 maja 2018 r.
            UCHWAŁA NR LIV/459/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 maja 2018 r.
            UCHWAŁA NR LIV/460/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 maja 2018 r.
         LV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LV/461/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
            UCHWAŁA NR LV/462/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
            UCHWAŁA NR LV/463/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
            UCHWAŁA NR LV/464/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
            UCHWAŁA NR LV/465/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
            UCHWAŁA NR LV/466/2018 RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
            UCHWAŁA NR LV/467/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
            UCHWAŁA NR LV/468/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
            UCHWAŁA NR LV/469/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
            UCHWAŁA NR LV/470/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
            UCHWAŁA NR LV/471/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
            UCHWAŁA NR LV/472/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
            UCHWAŁA NR LV/473/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
            UCHWAŁA NR LV/474/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
            UCHWAŁA NR LV/475/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2018 r.
         LVI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LVI/476/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR LVI/477/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINEK z dnia 30 sierpnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR LVI/478/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR LVI/479/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR LVI/480/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR LVI/481/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR LVI/482/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR LVI/483/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR LVI/484/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR LVI/485/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR LVI/486/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR LVI/487/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2018 r.
         LVII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LVII/488/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 10 września 2018 r.
         LVIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LVIII/489/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2018 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/490/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2018 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/491/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2018 roku
            UCHWAŁA NR LVIII/492/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2018 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/493/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2018 r.
         LIX Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LIX/494/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 18 października 2018 r.
            UCHWAŁA NR LIX/495/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 18 października 2018 r.
            UCHWAŁA NR LIX/496/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 18 października 2018 r.
            UCHWAŁA NR LIX//497/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 18 października 2018 r.
            UCHWAŁA NR LIX/498/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 18 października 2018 r.
            UCHWAŁA NR LIX/499/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 18 października 2018 r.
            UCHWAŁA NR LIX/500/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 18 października 2018 r.
            UCHWAŁA NR LIX/501/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 18 października 2018 r.
         I Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 19 listopada 2018 r.
         II Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR II/2/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2018 r.
            UCHWAŁA NR II/3/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2018 r.
            UCHWAŁA NR II/4/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2018 r.
            UCHWAŁA NR II/5/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2018 r.
            UCHWAŁA NR II/6/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2018 r.
         III Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR III/7/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 3 grudnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR III/8/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 3 grudnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR III/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 3 grudnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR III/10/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 3 grudnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR III/11/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 3 grudnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR III/12/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 3 grudnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR III/13/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 3 grudnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR III/14/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 3 grudnia 2018 r.
         IV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR IV/15/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR IV/16/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR IV/17/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR IV/18/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR IV/19/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR IV/20/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR IV/21/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR IV/22/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2018 roku
            UCHWAŁA NR IV/23/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2018 roku
            UCHWAŁA NR IV/24/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2018 r.
            UCHWAŁA NR IV/25/2018 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2018 r.
      Uchwały 2017
         XXXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXIII/332/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 12 stycznia 2017 r.
         XXXIV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXIV/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/335/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/334/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/336/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/337/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/338/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/339/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 stycznia 2017 r.
         XXXV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXV/340/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 9 lutego 2017 r.
         XXXVI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXVI/341/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXVI/342/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXVI/343/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2017 r.
         XXXVII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXVII/344/2017 RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/345/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/346/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/347/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/348/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/349/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/350/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/351/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/352/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/353/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/354/2017 RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/355/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 marca 2017 r.
         XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXVIII/356/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 kwietnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/357/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 kwietnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/358/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 kwietnia 2017r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/359/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 kwietnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/360/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 kwietnia 2017r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/361/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 kwietnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/362/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 kwietnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/363/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 kwietnia 2017 r.
         XXXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXIX/364/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 15 maja 2017 r.
         XL Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XL/365/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2017 r.
            UCHWAŁA NR XL/366/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2017 r.
            UCHWAŁA NR XL/367/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2017 r.
            UCHWAŁA NR XL/368/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2017 r.
            UCHWAŁA NR XL/369/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2017 r.
            UCHWAŁA NR XL/370/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2017 r.
         XLI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLI/371/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 12 czerwca 2017 r.
         XLII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLII/372/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLII/373/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLII/374/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLII/375/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLII/376/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLII/377/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLII/378/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2017 r.
         XLIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLIII/379/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 3 sierpnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLIII/380/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 3 sierpnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLIII/381/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 3 sierpnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLIII/382/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 3 sierpnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLIII/383/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 3 sierpnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLIII/384/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 3 sierpnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLIII/385/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 3 sierpnia 2017 r.
         XLIV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLIV/386/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/387/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/388/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/389 /2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/390/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/391/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/392/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/393/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2017 r.
         XLV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLV/394/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU Z DNIA 28 WRZEŚNIA 2017 ROKU
            UCHWAŁA NR XLV/395/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2017
            UCHWAŁA NR XLV/396/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLV/397/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2017 r.
            UCHWAŁA Nr XLV/398/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2017
            UCHWAŁA NR XLV/399/2017 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 września 2017 r.
         XLVI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLVI/400/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 października 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/401/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 października 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/402/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 października 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/403/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 października 2017
            UCHWAŁA NR XLVI/404/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 października 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/405/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 października 2017 r.
         XLVII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLVII/406/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/407/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/408/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/409/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/410/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/411/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/412/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/413/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/414/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/415/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 listopada 2017 r.
         XLVIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLVIII/416/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/417/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/418/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/419/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/420/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/421/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/422/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 roku
            UCHWAŁA NR XLVIII/423/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 roku
            UCHWAŁA NR XLVIII/424/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/425/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/426/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/427/2017 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2017 r.
      Uchwały 2016
         XVII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA Nr XVII/243/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 11 stycznia 2016 r.
         XVIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XVIII/244/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XVIII/245/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XVIII/246/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XVIII/247/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XVIII/248/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2016 r.
         XIX Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XIX/249/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2016 r.
            UCHWAŁA NR XIX/250/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2016 r.
            UCHWAŁA NR XIX/251/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2016 r.
            UCHWAŁA NR XIX/252/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2016 r.
            UCHWAŁA NR XIX/253/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2016 r.
         XX Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XX/254/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
            UCHWAŁA NR XX/255/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
            UCHWAŁA NR XX/256/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
            UCHWAŁA NR XX/257/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
            UCHWAŁA NR XX/258/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
            UCHWAŁA NR XX/259/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
            UCHWAŁA NR XX/260/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
            UCHWAŁA NR XX/261/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
            UCHWAŁA NR XX/262/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
            UCHWAŁA NR XX/263/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2016 r.
         XXI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXI/264/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXI/265/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXI/266/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXI/267/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2016 r.
         XXII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXII/268/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXII/269/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXII/270/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 maja 2016 r.
         XXIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXIII/271/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 maja 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/272/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 maja 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/273/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 maja 2016 r.
         XXIV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXIV/274/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 czerwca 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/275/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 czerwca 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/276/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 czerwca 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/277/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 czerwca 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/278/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 czerwca 2016 r.
            UCHWAŁA Nr XXIV/279/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 czerwca 2016 r.
            UCHWAŁA Nr XXIV/280/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 czerwca 2016 r.
            UCHWAŁA Nr XXIV/281/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 czerwca 2016 r.
            UCHWAŁA Nr XXIV/282/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 czerwca 2016 r.
         XXV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXV/283/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXV/284/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXV/285/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXV/286/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXV/287/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXV/288/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXV/289/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXV/290/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXV/291/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXV/292/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXV/293/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXV/294/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXV/295/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016 r.
            UCHWAŁA Nr XXV/296/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 sierpnia 2016r.
         XXVI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXVI/297/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/298/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/299/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/300/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/301/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2016 r.
         XXVII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr XXVII/302/2016 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 13 października 2016 r
         XXVIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXVIII/303/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXVIII/304/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXVIII/305/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXVIII/306/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXVIII/307/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU Z dnia 27 października 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXVIII/308/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXVIII/309/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXVIII/310/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2016 r.
         XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXIX/311/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 17 listopada 2016 r.
         XXX Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXX/312/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXX/313/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXX/314/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXX/315/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXX/316/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXX/317/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXX/318/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXX/319/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2016 r.
         XXXI Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXI/320/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXXI/321/2016 RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU z dnia 22 grudnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXXI/322/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2016 roku
         XXXII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXII/323/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXXII/324/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 roku
            UCHWAŁA NR XXXII/325/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 roku
            UCHWAŁA NR XXXII/326/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXXII/327/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXXII/328/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXXII/329/2016 RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXXII/330/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r.
            UCHWAŁA NR XXXII/331/2016 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 grudnia 2016 r.
      Uchwały 2015
         V Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR V/22/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/23/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/25/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/26/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/27/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/28/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/29/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/30/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/31/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/32/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/33/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/34/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/42/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/43/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/44/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/45/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/47/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/48/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/50/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/51/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/52/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/53/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/54/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/55/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/56/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/57/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/58/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/59/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/60/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/61/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/62/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/63/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/64/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/65/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/66/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/67/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/68/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/69/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/70/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/71/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/72/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/73/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/74/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/75/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/76/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/77/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/78/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/79/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/80/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/81/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/82/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/83/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/84/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/85/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/87/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/88/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/89/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/90/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/91/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/92/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/93/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/94/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/95/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
            UCHWAŁA NR V/96/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 stycznia 2015 r.
         VI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR VI/97/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/98/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/100/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/101/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/102/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/103/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/105/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/106/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/107/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/108/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/109/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/110/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/111/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/112/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/113/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/114/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/115/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/116/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/118/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/119/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/120/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/121/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/122/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/123/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/124/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/127/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/128/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/132/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/133/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/134/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/135/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/136/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/137/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU ​z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/138/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/139/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/140/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/141/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/142/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/143/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU ​z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/144/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU ​z dnia 26 lutego 2015 r.
               Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr VI/144/2015 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/145/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU ​z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/146/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/147/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/148/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/149/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/150/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
            UCHWAŁA NR VI/151/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 lutego 2015 r.
         VII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR VII/152/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
            UCHWAŁA NR VII/153/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
            UCHWAŁA NR VII/154/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
            UCHWAŁA NR VII/155/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
            UCHWAŁA NR VII/156/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
            UCHWAŁA NR VII/157/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
            UCHWAŁA NR VII/158/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
            UCHWAŁA NR VII/159/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
            UCHWAŁA NR VII/160/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 marca 2015 r.
         VIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR VIII/161/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 kwietnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR VIII/162/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 kwietnia 2015 r.
            UCHWAŁA Nr VIII/163/2015RADY MIEJSKIEJ W BARLINKUz dnia 23 kwietnia 2015 roku
            UCHWAŁA NR VIII/164/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 kwietnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR VIII/165/2015RADY MIEJSKIEJ W BARLINKUz dnia 23 kwietnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR VIII/166/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 kwietnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR VIII/167/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 kwietnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR VIII/168/2015RADY MIEJSKIEJ W BARLINKUz dnia 23 kwietnia 2015 r.
         IX Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR IX/169/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 maja 2015 r.
            UCHWAŁA NR IX/170/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 maja 2015 r.
            UCHWAŁA NR IX/171/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 maja 2015 r.
            UCHWAŁA NR IX/172/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 maja 2015 r.
            UCHWAŁA NR IX/173/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 maja 2015 r.
            UCHWAŁA NR IX/174/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 maja 2015 r.
         X Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR X/175/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2015 r.
            UCHWAŁA NR X/176/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2015 r.
            UCHWAŁA NR X/177/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2015 r.
            UCHWAŁA NR X/178/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2015 r.
            UCHWAŁA NR X/179/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2015 r.
            UCHWAŁA NR X/180/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKUz dnia 29 czerwca 2015 r.
            UCHWAŁA NR X/181/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2015 r.
            UCHWAŁA NR X/182/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2015 r.
         XI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XI/183/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XI/184/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XI/185/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XI/186/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XI/187/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XI/188/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XI/189/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XI/190/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XI/191/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
            UCHWAŁA Nr XI/192/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XI/193/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XI/194/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XI/195/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XI/196/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XI/197/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 sierpnia 2015 r.
         XII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XII/198/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
            UCHWAŁA NR XII/199/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
            UCHWAŁA NR XII/200/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
            UCHWAŁA NR XII/201/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
            UCHWAŁA NR XII/202/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
            UCHWAŁA NR XII/203/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
            UCHWAŁA NR XII/204/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
            UCHWAŁA NR XII/205/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
            UCHWAŁA NR XII/206/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
            UCHWAŁA NR XII/207/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 września 2015 r.
         XIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XIII/208/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIII/209/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIII/211/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIII/212/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2015 r.
         XIV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XIV/213/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIV/214/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIV/215/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIV/216/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIV/217/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIV/218/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIV/219/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIV/220/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIV/221/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIV/222/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIV/223/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIV/224/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIV/225/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIV/226/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIV/227/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
            UCHWAŁA NR XIV/228/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2015 r.
         XV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XV/229/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 14 grudnia 2015 r.
         XVI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XVI/230/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r
            UCHWAŁA NR XVI/231/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XVI/232/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XVI/233/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XVI/234/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XVI/235/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XVI/236/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XVI/237/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XVI/238/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XVI/239/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XVI/240/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XVI/241/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
            UCHWAŁA NR XVI/242/2015 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 21 grudnia 2015 r.
      Uchwały 2014
         XLIX Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLIX/599/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 9 stycznia 2014 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/600/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 9 stycznia 2014 roku
         L Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR L/601/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 roku
            UCHWAŁA NR L/602/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
            UCHWAŁA NR L/603/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
            UCHWAŁA NR L/604/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINEK z dnia 30 stycznia 2014 roku
            UCHWAŁA Nr L/605/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
            UCHWAŁA NR L/606/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
            UCHWAŁA NR L/607/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
            UCHWAŁA NR L/608/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
            UCHWAŁA NR L/609/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
            UCHWAŁA NR L/610/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
            UCHWAŁA NR L/611/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
            UCHWAŁA NR L/612/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 stycznia 2014 r.
         LI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LI/613/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 lutego 2014 r.
            UCHWAŁA NR LI/614/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 lutego 2014 r.
            UCHWAŁA NR LI/615/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 lutego 2014 r.
            UCHWAŁA NR LI/616/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 lutego 2014 r.
            UCHWAŁA NR LI/617/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 lutego 2014 r.
            UCHWAŁA NR LI/618/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 lutego 2014 r.
            UCHWAŁA NR LI/619/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 lutego 2014 r.
            UCHWAŁA NR LI/620/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 lutego 2014 r.
            UCHWAŁA NR LI/621/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 lutego 2014 r.
            UCHWAŁA NR LI/622/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 lutego 2014 r.
            UCHWAŁA NR LI/623/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 lutego 2014 r.
            UCHWAŁA NR LI/624/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 lutego 2014 r.
            UCHWAŁA NR LI/625/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 lutego 2014 r.
            UCHWAŁA NR LI/626/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 lutego 2014 r.
            UCHWAŁA NR LI/627/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 lutego 2014 r.
            UCHWAŁA NR LI/628/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 lutego 2014 r.
            UCHWAŁA NR LI/629/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 lutego 2014 r.
            UCHWAŁA NR LI/630/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 lutego 2014 r.
         LII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LII/631/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/632/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014r.
            UCHWAŁA NR LII/633/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/634/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/635/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/636/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/637/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/638/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/639/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r
            UCHWAŁA NR LII/640/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/641/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/642/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/643/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/644/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/645/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/646/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/647/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/648/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/649/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/650/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/651/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/652/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/653/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/654/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/655/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LII/656/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 marca 2014 r.
         LIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LIII/657/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA Nr LIII/658/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA Nr LIII/659/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/660/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014r.
            UCHWAŁA NR LIII/661/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/662/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/663/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/664/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/665/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/666/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r
            UCHWAŁA NR LIII/667/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/669/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/670/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/671/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/672/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014r.
            UCHWAŁA NR LIII/673/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/674/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/675/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/676/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/677/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/678/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/679/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/680/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/681/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/682/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/683/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/684/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/685/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/686/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/687/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/688/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/689/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/690/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/691/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/692/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/693/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/694/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/695/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/696/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/697/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/698/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/699/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/700/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/701/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/702/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/703/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/704/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/705/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/706/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014r.
            UCHWAŁA NR LIII/707/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/708/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/709/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/710/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/711/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIII/712/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 kwietnia 2014 r.
         LIV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LIV/713/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIV/714/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIV/715/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIV/716/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIV/717/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIV/718/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIV/719/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIV/720/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIV/721/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIV/722/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIV/723/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIV/724/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIV/725/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIV/726/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIV/727/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIV/728/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 maja 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIV/729/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 04 czerwca 2014 roku
         LVI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA Nr LVI/730/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/731/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/732/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/733//2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 roku
            UCHWAŁA NR LVI/734/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/735/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/736/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU ​z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/737/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/738/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/739/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/740/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/741/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/742/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014r.
            UCHWAŁA NR LVI/743/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/744/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/745/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/746/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/747/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/748/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/749/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/750/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/751/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/752/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/753/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/754/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/755/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/756/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/757/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/758/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/759/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/760/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/761/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/762/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/763/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/764/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/765/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/766/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/767/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/768/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVI/769/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 czerwca 2014 r.
         LVII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LVII/770/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/771/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/772/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/773/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/774/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/775/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/776/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/777/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/778/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/779/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/780/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/781/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/782/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/783/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/784/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/785/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/786/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/787/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/788/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/789/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/790/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVII/791/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 sierpnia 2014 r.
         LVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LVIII/792/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 8 września 2014 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/793/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 8 września 2014 r.
         LIX Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LIX/794/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 września 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIX/795/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 września 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIX/796/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 września 2014 roku
            UCHWAŁA NR LIX/797/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 września 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIX/798/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 września 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIX/799/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 września 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIX/800/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 września 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIX/801/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 września 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIX/802/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 września 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIX/803/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 września 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIX/804/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 września 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIX/805/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 września 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIX/806/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 września 2014 r.
            UCHWAŁA Nr LIX/807/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 września 2014 r.
            UCHWAŁA NR LIX/808/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 września 2014 r.
         LX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
         LXII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LXII/810/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
            UCHWAŁA NR LXII/811/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
            UCHWAŁA NR LXII/812/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
            UCHWAŁA NR LXII/813/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
            UCHWAŁA NR LXII/814/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
            UCHWAŁA NR LXII/815/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
            UCHWAŁA NR LXII/816/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
            UCHWAŁA NR LXII/817/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
            UCHWAŁA NR LXII/818/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
            UCHWAŁA NR LXII/819/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
            UCHWAŁA NR LXII/820/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 października 2014 r.
         LXIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LXIII/821/2014 RADY MIESKIEJ W BARLINKU z dnia 3 listopada 2014 roku
         I Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR I/1/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 01 grudnia 2014 r.
         II Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR II/2/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 08 grudnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR II/3/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 08 grudnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR II/4/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 08 grudnia 2014 r.
         III Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR III/5/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 15 grudnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR III/6/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 15 grudnia 2014 r.
         IV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR IV/7/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR IV/8/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR IV/9/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINEK z dnia 29 grudnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR IV/10/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR IV/11/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2014 roku
            UCHWAŁA NR IV/12/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR IV/13/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR IV/14/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR IV/15/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR IV/16/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR IV/17/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR IV/18/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR IV/19/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR IV/20/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2014 r.
            UCHWAŁA NR IV/21/2014 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2014 r.
      Uchwały 2013
         XXXV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXV/445/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XXXV/446/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XXXV/447/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XXXV/448/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2013 r.
         XXXVI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXVI/449/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2013 r.
         XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXVIII/457/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 marca 2013 r.
            UCHWAŁA Nr XXXVIII/458/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 marca 2013 r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/459/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 marca 2013 r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/460/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 marca 2013 r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/461/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 marca 2013 r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/462/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 marca 2013 roku
            UCHWAŁA NR XXXVIII/463/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 marca 2013 r.
            UCHWAŁA Nr XXXVIII/464/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 marca 2013 r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/465/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 marca 2013 r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/466/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 marca 2013 r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/467/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 marca 2013 r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/468/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 marca 2013 r.
         XXXIX Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXIX/469/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 11 kwietnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XXXIX/470/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 11 kwietnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XXXIX/471/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 11 kwietnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XXXIX/472/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 11 kwietnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XXXIX/473/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 11 kwietnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XXXIX/474/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 11 kwietnia 2013 roku
         XL Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XL/475/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 kwietnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XL/476/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 kwietnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XL/477/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 kwietnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XL/478/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 kwietnia 2013 roku
         XLI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLI/479/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 roku
            UCHWAŁA NR XLI/480/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLI/481/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLI/482/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLI/483/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLI/484/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLI/485/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLI/486/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLI/487/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLI/488/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLI/489/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLI/490/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLI/491/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r
            UCHWAŁA NR XLI/492/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLI/493/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLI/494/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLI/495/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLI/496/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLI/497/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
            UCHWAŁA Nr XLI/498/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 maja 2013 r.
         XLIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA Nr XLIII/502/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIII/503/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIII/504/2013 RADYMIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIII/505/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 roku
            UCHWAŁA NR XLIII/506/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIII/507/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIII/508/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIII/509/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIII/510/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIII/511/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIII/513/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
            UCHWAŁA Nr XLIII/513/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 czerwca 2013 r.
         XLII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLII/499/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 3 czerwca 2013 r.
            Uchwała Nr XLII/500/2013 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 3 czerwca 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLII/501/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 03 czerwca 2013 r.
         XLIV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLIV/515/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 roku
            UCHWAŁA NR XLIV/514/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 roku
            UCHWAŁA NR XLIV/516/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpień 2013 roku
            UCHWAŁA NR XLIV/517/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/518/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/519/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r
            UCHWAŁA NR XLIV/520/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/521/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/522/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/523/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/524/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/525/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/526/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/527/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/528/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/529/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/530/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/531/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/532/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013r.
            UCHWAŁA NR XLIV/533/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/534/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/535/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/536/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/537/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/538/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/539/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/540/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/541/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/542/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/543/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLIV/544/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 sierpnia 2013 r.
         XLV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLV/545/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLV/546/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLV/547/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLV/548/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLV/549/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLV/550/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLV/551/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLV/552/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLV/553/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
            UCHWAŁA Nr XLV/554/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLV/555/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 września 2013 r.
         XLVI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLVI/558/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/559/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/560/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/561/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/562/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/563/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
            UCHWAŁA Nr XLVI/564/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/556/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/557/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 października 2013 r.
         XLVII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLVII/565/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 listopada 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/566/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 listopada 2013r.
            UCHWAŁA NR XLVII/567/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 listopada 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/568/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 listopada 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/569/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 listopada 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/570/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 listopada 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/571/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 listopada 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/572/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 listopada 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/573/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 listopada 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/574/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 listopada 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/575/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 listopada 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/576/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 listopada 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/577/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 listopada 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/578/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 listopada 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/579/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 listopada 2013 r.
         XLVIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLVIII/580/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2013 roku
            UCHWAŁA NR XLVIII/581/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/582/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/583/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2013r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/584/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2013 roku
            UCHWAŁA NR XLVIII/585/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/586/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2013 roku
            UCHWAŁA NR XLVIII/587/2013 RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU z dnia 20 grudnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/588/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/589/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/590/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/591/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/592/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/593/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/594/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/595/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/596/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/597/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2013 r.
            UCHWAŁA NR XLVIII/598/2013 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2013 r.
      Uchwały 2012
         XVII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XVII/223/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 02 stycznia 2012 r.
         XVIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XVIII/224/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 10 stycznia 2012 r.
         XIX Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XIX/225/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XIX/226/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XIX/227/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XIX/228/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XIX/229/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XIX/230/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XIX/231/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2012 r.
            UCHWAŁA Nr XIX/232/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2012 r.
            UCHWAŁA Nr XIX/233/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2012 r.
            UCHWAŁA Nr XIX/234/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XIX/235/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XIX/236/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XIX/237/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XIX/238/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XIX/239/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XIX/240/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 stycznia 2012 r.
         XX Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XX/241/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
            UCHWAŁA NR XX/242/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
            UCHWAŁA NR XX/243/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
            UCHWAŁA NR XX/244/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
            UCHWAŁA NR XX/245/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
            UCHWAŁA NR XX/246/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
            UCHWAŁA NR XX/247/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
            UCHWAŁA NR XX/248/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
            UCHWAŁA NR XX/249/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
            UCHWAŁA NR XX/250/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
            UCHWAŁA NR XX/251/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
            UCHWAŁA NR XX/252/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
            UCHWAŁA NR XX/253/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
            UCHWAŁA NR XX/254/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
            UCHWAŁA NR XX/255/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 lutego 2012 r.
         XXI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXI/256/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/257/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/258/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/259/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/260/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/261/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/262/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/263/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/264/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/265/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/266/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/267/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/268/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/269/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/270/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/271/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/272/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/273/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/274/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/275/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/276/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXI/277/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 marca 2012 r.
         XXII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXII/278/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXII/279/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXII/280/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXII/281/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXII/282/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXII/283/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXII/284/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXII/285/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXII/286/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXII/287/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXII/288/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXII/289/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 kwietnia 2012 r.
         XXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
            UCHWAŁA NR XXIII/290/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA Nr XXIII/291/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/292/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/293/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/294/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/295/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/296/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/297/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/298/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/299/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/300/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/301/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/302/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/303/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/304/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/305/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/306/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/307/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/308/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIII/309/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 maja 2012 r.
         XXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
            UCHWAŁA NR XXIV/310/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/311/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/312/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/313/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/314/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/315/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/316/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/317/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/318/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/319/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/320/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/321/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/322/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/323/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/324/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/325/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/326/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/327/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/328/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/329/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/330/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/331/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/332/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/333/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA Nr XXIV/334/2012 RADY Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/335/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/336/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            Uchwała Nr XXIV/337/2012 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIV/338/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 czerwca 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/343/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
         XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
         XXVI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
            UCHWAŁA NR XXVI/340/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/341/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/342/2012 RADY MIEJSKIEJ w BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/343/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/344/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/345/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/346/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/347/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/348/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/349/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/350/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/351/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/352/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/353/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/354/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/355/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/356/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/357/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/358/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/359/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/360/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/361/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r
            UCHWAŁA NR XXVI/362/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/363/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/364/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/365/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/366/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXVI/367/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 sierpnia 2012 r.
         XXVII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
            UCHWAŁA Nr XXVII/368/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 04 września 2012 r.
         XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
            UCHWAŁA NR XXVIII/369/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 17 września 2012 r.
         XXIX Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
            UCHWAŁA NR XXIX/370/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/371/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/372/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/373/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/374/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/375/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/376/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/377/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/378/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/379/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/380/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/381/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/382/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/383/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/384/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/385/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/386/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/387/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/388/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/389/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/390/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/391/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/392/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/393/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/394/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/395/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/396/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/397/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/398/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXIX/399/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 września 2012 r.
         XXXI Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
            UCHWAŁA NR XXXI/400/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXI/401/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXI/402/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXI/403/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXI/404/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXI/405/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXI/406/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXI/407/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXI/408/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXI/409/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXI/410/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXI/411/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXI/412/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
            UCHWAŁA Nr XXXI/413/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 października 2012 r.
         XXXII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
            UCHWAŁA NR XXXII/414/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 listopada 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXII/415/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 listopada 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXII/416/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 listopada 2012 r.
            UCHWAŁA Nr XXXII/417/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 listopada 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXII/418/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 listopada 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXII/419/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 listopada 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXII/420/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 listopada 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXII/421/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 listopada 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXII/422/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 listopada 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXII/423/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 listopada 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXII/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 listopada 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXII/425/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 listopada 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXII/426/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 listopada 2012 r.
         XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
            UCHWAŁA NR XXXIII/427/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 10 grudnia 2012 r.
         XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Barlinku
            UCHWAŁA NR XXXIV/428/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/429/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/430/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/431/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/432/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/433/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/434/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/435/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/436/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/437/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/438/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
            UCHWAŁA Nr XXXIV/439/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/440/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/441/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/442/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/443/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/444/2012 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2012 r.
      Uchwały 2011
         IV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR IV/24/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 stycznia 2011 r.
            UCHWAŁA NR IV/25/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 stycznia 2011 r.
            UCHWAŁA NR IV/26/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 stycznia 2011 r.
            UCHWAŁA NR IV/27/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 stycznia 2011 r.
            UCHWAŁA NR IV/28/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 stycznia 2011 r.
            UCHWAŁA NR IV/29/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 stycznia 2011 r.
            UCHWAŁA NR IV/30/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 stycznia 2011 r.
            UCHWAŁA NR IV/31/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 stycznia 2011 r.
            UCHWAŁA NR IV/32/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 stycznia 2011 r.
            UCHWAŁA NR IV/33/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 stycznia 2011 r.
            UCHWAŁA NR IV/34/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 stycznia 2011 r.
            UCHWAŁA NR IV/35/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 stycznia 2011 r.
            UCHWAŁA NR IV/36/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 stycznia 2011 r.
            UCHWAŁA NR IV/37/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 stycznia 2011 r.
            UCHWAŁA NR IV/38/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 stycznia 2011 r.
            UCHWAŁA NR IV/39/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 stycznia 2011 r.
            UCHWAŁA NR IV/40/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 stycznia 2011 r.
         V Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR V/41/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2011 r.
            UCHWAŁA NR V/42/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2011 r.
            UCHWAŁA NR V/43/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2011 r.
            UCHWAŁA NR V/44/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2011 r.
            UCHWAŁA NR V/45/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2011 r.
            UCHWAŁA NR V/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2011 r.
            UCHWAŁA NR V/47/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2011 r.
            UCHWAŁA NR V/48/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2011 r.
            UCHWAŁA NR V/49/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2011 r.
            UCHWAŁA NR V/50/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2011 r.
            UCHWAŁA NR V/51/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2011 r.
            UCHWAŁA NR V/52/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2011 r.
            UCHWAŁA NR V/53/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 lutego 2011 r.
         VI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR VI/54/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/55/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA Nr VI/56/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/57/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/58/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/59/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/60/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/61/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/62/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/63/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/64/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/65/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/66 /2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/67/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/68/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/69/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/70/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/71/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/72/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/73/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/74/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/75/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/76/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/77/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA Nr VI/78/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/79/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/80/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/81/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/82/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/83/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA NR VI/84/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
            UCHWAŁA Nr VI/85/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 marca 2011 r.
         VII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR VII/86/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR VII/87/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR VII/88/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR VII/89/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR VII/90/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR VII/91/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR VII/92/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR VII/93/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR VII/94/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR VII/95/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR VII/96/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR VII/97/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR VII/98/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 kwietnia 2011 r.
         VIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR VIII/99/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
            UCHWAŁA NR VIII/100/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
            UCHWAŁA NR VIII/101/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
            UCHWAŁA NR VIII/102/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
            UCHWAŁA NR VIII/103/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
            UCHWAŁA NR VIII/104/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
            UCHWAŁA NR VIII/105/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
            UCHWAŁA NR VIII/106/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
            UCHWAŁA NR VIII/107/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
            UCHWAŁA NR VIII/108/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
            UCHWAŁA NR VIII/109/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
            UCHWAŁA NR VIII/110/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
            UCHWAŁA NR VIII/111/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
            UCHWAŁA NR VIII/112/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
            UCHWAŁA NR VIII/113/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
            UCHWAŁA NR VIII/114/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
            UCHWAŁA NR VIII/115/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
            UCHWAŁA NR VIII/116/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 maja 2011 r.
         IX Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR IX/117/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/118/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/119/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/120/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/121/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/122/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/123/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/124/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/125/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/126/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/127/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/128/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/129/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/130/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/131/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/132/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/133/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/134/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/135/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/136/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/137/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/138/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/139/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/140/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/141/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
            UCHWAŁA NR IX/142/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 czerwca 2011 r.
         X Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR X/143/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR X/144/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR X/145/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR X/146/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR X/147/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR X/148/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR X/149/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR X/150/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR X/151/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR X/152/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR X/153/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR X/154/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR X/155/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR X/156/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR X/157/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR X/158/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR X/159/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 31 sierpnia 2011 r.
         XI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XI/160/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2011 r.
            UCHWAŁA NR XI/161/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2011 r.
            UCHWAŁA NR XI/162/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2011 r.
            UCHWAŁA NR XI/163/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2011 r.
            UCHWAŁA NR XI/164/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2011 r.
            UCHWAŁA NR XI/165/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2011 r.
            UCHWAŁA NR XI/166/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2011 r.
            UCHWAŁA NR XI/167/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2011 r.
            UCHWAŁA NR XI/168/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2011 r.
            UCHWAŁA NR XI/169/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2011 r.
            UCHWAŁA NR XI/170/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2011 r.
            UCHWAŁA NR XI/171/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2011 r.
            UCHWAŁA NR XI/172/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2011 r.
            UCHWAŁA NR XI/173/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2011 r.
            UCHWAŁA NR XI/174/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2011 r.
         XII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XII/175/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
            UCHWAŁA NR XII/176/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
            UCHWAŁA NR XII/177/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
            UCHWAŁA NR XII/178/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
            UCHWAŁA NR XII/179/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
            UCHWAŁA NR XII/180/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
            UCHWAŁA NR XII/181/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
            UCHWAŁA NR XII/182/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
            UCHWAŁA NR XII/183/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
            UCHWAŁA NR XII/184/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
            UCHWAŁA NR XII/185/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
            UCHWAŁA NR XII/186/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
            UCHWAŁA NR XII/187/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
            UCHWAŁA NR XII/188/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
            UCHWAŁA NR XII/189/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 października 2011 r.
         XIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XIII/190/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2011 r.
            UCHWAŁA NR XIII/191/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2011 r.
            UCHWAŁA NR XIII/192/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2011 r.
            UCHWAŁA NR XIII/193/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2011 r.
            UCHWAŁA NR XIII/194/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2011 r.
            UCHWAŁA NR XIII/195/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2011 r.
            UCHWAŁA NR XIII/196/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2011 r.
            UCHWAŁA NR XIII/197/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2011 r.
            UCHWAŁA NR XIII/198/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2011 r.
            UCHWAŁA NR XIII/199/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2011 r.
            UCHWAŁA NR XIII/200/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 listopada 2011 r.
         XIV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XIV/201/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 grudnia 2011 r.
         XV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XV/202/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR XV/203/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR XV/204/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR XV/205/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR XV/206/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR XV/207/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR XV/208/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR XV/209/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR XV/210/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR XV/211/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR XV/212/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR XV/213/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR XV/214/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR XV/215/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR XV/216/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR XV/217/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR XV/218/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 22 grudnia 2011 r.
         XVI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XVI/219/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2011 roku
            UCHWAŁA Nr XVI/220/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR XVI/221/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2011 r.
            UCHWAŁA NR XVI/222/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2011 r.
      Uchwały 2010
         LI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LI/832/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/833/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/834/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/835/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/836/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/837/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/838/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/839/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/840/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/841/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/842/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/843/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/844/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/845/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/846/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/847/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/848/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/849/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/850/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/851/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/852/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/853/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/854/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/855/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/856/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/857/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/858/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/859/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/860/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/861/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/862/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/863/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/864/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/865/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/866/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/867/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 stycznia 2010 r.
         LII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LII/868/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA Nr LII/869/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/870/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/871/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/872/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA Nr LII/873/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/874/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/875/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/876/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/877/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/878/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/879/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/880/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/881/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/882/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/883/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/884/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/885/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/886/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/887/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/888/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/889/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/890/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/891/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/892/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/893/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r
            UCHWAŁA NR LII/894/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/895/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/896/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/897/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r
            UCHWAŁA NR LII/898/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/899/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/900/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/901/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/902/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/903/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/904/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/905/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/906/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/907/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/908/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/909/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/910/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/911/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/912/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/913/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/914/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/915/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/916/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/917/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/918/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/919/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/920/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/921/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/922/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LI/923/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/924/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/925/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/926/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/927/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/928/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/929/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/930/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/931/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/932/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/933/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/934/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/935/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/936/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/937/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/938/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/939/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/940/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/941/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/942/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/943/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/944/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/945/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/946/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/947/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/948/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/949/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/950/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/951/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/952/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/953/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            Uchwała Nr LII/954/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA Nr LII/955/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁĄ NR LII/956/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r
            UCHWAŁA NR LII/957/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA LII/958/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/959/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/960/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/961/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA Nr LII/962/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA NR LII/963/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
            UCHWAŁA Nr LII/964/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 lutego 2010 r.
         LIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LIII/965/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
            UCHWAŁA Nr LIII/966/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIII/967/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIII/968/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIII/969/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIII/970/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIII/971/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIII/972/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIII/973/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIII/974/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIII/975/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIII/976/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIII/977/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIII/978/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
            UCHWAŁA Nr LIII/979/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIII/980/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 25 marca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIII/981/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 marca 2010 r.
         LIV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LIV/982/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 kwietnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIV/983/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 kwietnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIV/984/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 kwietnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIV/985/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 kwietnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIV/986/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 kwietnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIV/987/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 kwietnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIV/988/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 kwietnia 2010r.
            UCHWAŁA NR LIV/989/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 kwietnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIV/990/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 kwietnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIV/991/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 kwietnia 2010r.
            UCHWAŁA NR LIV/992/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 kwietnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIV/993/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 kwietnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIV/994/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 kwietnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIV/995/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 kwietnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIV/996/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 kwietnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LIV/997/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 kwietnia 2010 r.
         LV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LV/998/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 20 maja 2010 r.
         LVI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LVI/999/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVI/1000/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVI/1001/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVI/1002/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVI/1003/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVI/1004/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVI/1005/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010r.
            UCHWAŁA NR LVI/1006/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVI/1007/ 2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010r.
            UCHWAŁA NR LVI/1008/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVI/1009/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVI/1010/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVI/1011/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVI/1012/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVI/1013/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVI/1014/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVI/1015/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
            UCHWAŁA Nr LVI/1016/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
            UCHWAŁA Nr LVI/1017/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
            UCHWAŁA Nr LVI/1018/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVI/1019/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 27 maja 2010 r.
         LVIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LVIII/1020/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/1021/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/1022/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/1023/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/1024/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/1025/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/1026/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/1027/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/1028/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/1029/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/1030/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/1031/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/1032/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/1033/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/1034/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
            UCHWAŁA NR LVIII/1035/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 czerwca 2010 r.
         LIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA Nr LIX/1036/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 12 sierpnia 2010 r.
            UCHWAŁA Nr LIX/1037/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 16 sierpnia 2010 r.
         LX Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LX/1038/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LX/1039/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LX/1040/2010 - UNIEWAŻNIONA ROZSTRZYGNIĘCIEM NADZORCZYM WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO
            UCHWAŁA NRLX/1041/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010r.
            UCHWAŁA NR LX/1042/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LX/1043/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKUz dnia 26 sierpnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LX/1044/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
            UCHWAŁA Nr LX/1045/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LX/1046/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LX/1047/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LX/1048/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LX/1049/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LX/1050/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LX/1051/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LX/1052/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LX/1053/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LX/1054/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 roku
            UCHWAŁA Nr LX/1055/2010 z dnia 26 sierpnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR LX/1056/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 sierpnia 2010 r.
         LXI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LXI/1057/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXI/1058/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
            UCHWAŁA Nr LXI/1059/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010
            UCHWAŁA NR LXI/1060/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXI/1061/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXI/1062/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXI/1063/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXI/1064/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXI/1065/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXI/1066/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXI/1067/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 23 września 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXI/1068/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 września 2010 r.
         LXII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA Nr LXII/1069/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 września 2010 r.
         LXIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LXIII/1070/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 12 października 2010 r.
         LXIV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR LXIV/1071/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXIV/1072/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r.
            UCHWAŁA Nr LXIV/1073/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXIV/1074/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010r.
            UCHWAŁA NR LXIV/1075/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXIV/1076/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXIV/1077/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXIV/1078/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXIV/1079/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXIV/1080/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXIV/1081/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXIV/1082/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXIV/1083/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXIV/1084/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r.
            UCHWAŁA Nr LXIV/1085/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r.
            UCHWAŁA Nr LXIV/1086/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r.
            UCHWAŁA Nr LXIV/1087/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXIV/1088/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXIV/1089/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 28 października 2010 r.
         LXV Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr LXV/1090/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 09 listopada 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXV/1091/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 09 listopada 2010 r.
            UCHWAŁA NR LXV/1092/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 09 listopada 2010 r.
            Uchwała Nr LXV/1093/2010 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 09 listopada 2010 r.
         I Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR I/1/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 02 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR I/2/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 02 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR I/3/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 02 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR I/4/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 02 grudnia 2010 r.
         II Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR II/5/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 09 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA Nr II/6/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 09 grudnia 2010 r.
         III Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR III/7/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR III/8/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR III/9/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR III/10/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR III/11/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR III/12/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR III/13/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR III/14/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA Nr III/15/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR III/16/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR III/17/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR III/18/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR III/19/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR III/20/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR III/21/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR III/22/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
            UCHWAŁA NR III/23/2010 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 30 grudnia 2010 r.
      Uchwały 2009
         XXXIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXIII/433/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/434/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/435/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/436/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/437/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/438/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/439/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/440/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/441/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/442/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/443/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/444/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/445/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/446/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/447/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/448/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/449/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/450/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/451/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/452/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/453/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/454/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/455/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/456/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/457/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/458/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/459/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/460/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/461/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/462/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/463/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/464/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/465/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/466/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/467/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/468/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/469/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/470/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/471/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/472/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/473/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/474/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/475/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/476/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/477/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/478/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/479/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/480/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/481/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/482/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/483/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/484/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/485/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/486/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/487/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/488/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/489/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/490/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/491/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/492/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/493/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/494/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/495/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/496/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/497/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/498/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/499/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/500/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/501/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/502/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/503/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/504/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/505/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/506/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/507/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/508/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/509/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/510/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/511/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/512/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/513/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/514/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/515/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/516/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/517/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/518/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/519/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/520/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/521/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/522/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/523/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/524/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/525/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/526/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/527/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/528/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/529/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/530/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/531/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/532/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/533/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIII/534/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 stycznia 2009r.
         XXXIV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXIV/535/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 16 lutego 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXIV/536/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 16 lutego 2009r.
         XXXV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXV/537/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXV/538/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXV/539/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXV/540/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXV/541/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXV/542/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXV/543/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXV/544/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXV/545/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXV/546/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXV/547/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXV/548/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXV/549/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 lutego 2009r.
         XXXVI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXVI/550/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 11 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVI/551/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 11 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVI/552/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 11 marca2009r.
         XXXVII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXVII/553/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/554/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/555/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/556/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/557/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/558/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/559/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/560/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/561/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/562/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/563/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/564/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/565/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/566/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/567/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/568/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/569/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/570/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/571/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/572/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVII/573/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXVIII/574/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 kwietnia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/575/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 kwietnia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/576/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 kwietnia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/577/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 kwietnia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/578/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 kwietnia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/579/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 kwietnia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/580/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 kwietnia 2009r.
            UCHWAŁA NR XXXVIII/581/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 kwietnia 2009r.
         XXXIX Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXIX/582/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 23 kwietnia 2009r.
         XL Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XL/583/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/584/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/585/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/586/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/587/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/588/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/589/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/590/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/591/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/592/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/593/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/594/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/595/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/596/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/597/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/598/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/599/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/600/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/601/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
            UCHWAŁA NR XL/602/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 28 maja 2009r.
         XLII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLII/603/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/604/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/605/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/606/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/607/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/608/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/609/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/610/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/611/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/612/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/613/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/614/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/615/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/616/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/617/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/618/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/619/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/620/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/621/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/622/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/623/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/624/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
            UCHWAŁA NR XLII/625/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 25 czerwca 2009r.
         XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA Nr XLIII/626/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 18 sierpnia 2009 r.
         XLIV Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLIV/627/2009 w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową
            UCHWAŁA Nr XLIV/628/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007-2013”
            UCHWAŁA NR XLIV/629/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym
            UCHWAŁA NR XLIV/630/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
            UCHWAŁA NR XLIV/631/2009 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/632/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Lokalnej Grupy Rybackiej – Stowarzyszenia „SIEJA”
            UCHWAŁA NR XLIV/633/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w miejscowości Płonno
            UCHWAŁA NR XLIV/634/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Kombatantów stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/635/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w miejscowości Wiewiórki stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/636/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku
            UCHWAŁA NR XLIV/637//2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/638/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Swadzim
            UCHWAŁA NR XLIV/639/2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XLIV/640/2009 w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Barlinek w Gminie Barlinek
            Uchwała Nr XLIV/641/2009 w sprawie uznania za użytki ekologiczne gruntów Nadleśnictwa Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/642/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
            UCHWAŁA NR XLIV/643/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
            UCHWAŁA NR XLIV/644/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
            UCHWAŁA NR XLIV/645/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/646/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/647/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/648/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/649/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/650/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/651/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/652/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/653/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/654/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/655/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/656/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/657/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/658/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/659/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/660/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/661/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/662/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/663/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/664/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA NR XLIV/665/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            UCHWAŁA Nr XLIV/666/2009 w sprawie zawarcia porozumienia o przejęciu obowiązku utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych
            UCHWAŁA NR XLIV/667/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na najem pomieszczeń
            Uchwała Nr XLIV/668/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego
         XLV Sesja Rady Miejskiej
         XLVI Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA Nr XLVI/670/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/671/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/672/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/673/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/674/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA Nr XLVI/675/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/676/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/677/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/678/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/679/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/680/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/681/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/682/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/683/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/684/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/685/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/686/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/687/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/688/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/689/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/690/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/691/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/692/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/693/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/694/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/695/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/696/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/697/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/698/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/699/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/700/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/701/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/702/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/703/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/704/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/705/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/706/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/707/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVI/708/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         XLVII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLVII/709/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/710/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/711/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/712/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/713/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/714/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/715/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/716/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/717/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/718/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/719/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/720/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/721/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/722/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/723/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/724/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/725/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/726/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/727/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/728/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/729/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/730/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/731/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/732/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/733/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/734/ 2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/735/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/736/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/737/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/738/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/739/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/740/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/741/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/742/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/743/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/744/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/745/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/746/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/747/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/748/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/749/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/750/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/751/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/752/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/753/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/754/ 2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/755/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/756/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/757/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/758/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/759/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/760/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/761/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/762/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/763/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/764/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/765/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/766/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/767/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/768/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/769/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/770/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/771/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/772/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/773/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/774/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/775/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/776/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/777/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/778/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/779/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/780/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/781/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/782/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/783/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/784/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/785/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/786/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/787/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/788/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/789/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/790/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/791/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/792/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/793/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/794/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/795/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/796/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/797/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLVII/798/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 października 2009 r.
         XLVIII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLVIII/799/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 19 listopada 2009 r.
         XLIX Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XLIX/800/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/801/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/802/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/803/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/804/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/805/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/806/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/807/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/808/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/809/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/810/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/811/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/812/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/813/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
            UCHWAŁA NR XLIX/814/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 26 listopada 2009 r.
         L Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR L/815/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2009 r.
            UCHWAŁA NR L/816/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2009r.
            UCHWAŁA NR L/817/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2009 r.
            UCHWAŁA NR L/818/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2009 r.
            UCHWAŁA NR L/819/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2009 r.
            UCHWAŁA NR L/820/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2009 r.
            UCHWAŁA NR L/821/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2009 r.
            UCHWAŁA NR L/822/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2009 r.
            UCHWAŁA NR L/823/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2009 r.
            UCHWAŁA NR L/824/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2009 r.
            UCHWAŁA NR L/825/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2009 r.
            UCHWAŁA NR L/826/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2009 r.
            UCHWAŁA NR L/827/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2009 r.
            UCHWAŁA NR L/828/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2009 r.
            UCHWAŁA NR L/829/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2009 r.
            UCHWAŁA NR L/830/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2009 r.
            UCHWAŁA NR L/831/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 29 grudnia 2009 r.
      Uchwały 2008
         XVII Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr XVII/174/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
            Uchwała Nr XVII/175/2008 w sprawie zasad udzielania „Stypendium Burmistrza Barlinka”
            Uchwała Nr XVII/176/2008 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XVII/177/2008 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek
            Uchwała Nr XVII/178/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XVII/179/2008 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej położonej w Barlinku przy ul. Sienkiewicza
            Uchwała Nr XVII/180/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Podwale
            Uchwała Nr XVII/181/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
            Uchwała Nr XVII/182/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka"
         XVIII Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr XVIII/183/2008 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Barlinek na okres od dnia 01.04.2008 r.
            Uchwała Nr XVIII/184/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek położonej w Moczkowie,ozn.w ewid. gruntów nr 56/2
            Uchwała Nr XVIII/185/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek położonej w Moczkowie,ozn.w ewid. gruntów nr 342
            Uchwała Nr XVIII/186/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek położonej w Barlinku,ozn.w ewid. gruntów nr 571/4
            Uchwała Nr XVIII/187/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek położonej w Barlinku,ozn.w ewid. gruntów nr 665/12
            Uchwała Nr XVIII/188/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. w ewid.gruntów nr 287/5
            Uchwała Nr XVIII/189/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiących własność Gm.Barlinek na stanowiące własność Parafii Rzymskokatolickiej
            Uchwała Nr XVIII/190/2008 w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas ozn.do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek położonej w Barlinku ozn.w ewid.gruntów nr 205/6
            Uchwała Nr XVIII/191/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek położonej Dziedzicach ozn.w ewid.gruntów nr 15
            Uchwała Nr XVIII/192/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn.w ewid.gruntów działką nr 35/11
            Uchwała Nr XVIII/193/2008 w sprawie wyrażenia zgody zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek położonej w Barlinku ozn. nr 58/1
            Uchwała Nr XVIII/194/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek położonej w Barlinku ozn. nr 118/18
            Uchwała Nr XVIII/195/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 171/1
            Uchwała Nr XVIII/196/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 175/19
            Uchwała Nr XVIII/197/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 183/14
            Uchwała Nr XVIII/198/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 205/6
            Uchwała Nr XVIII/199/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 208/17
            Uchwała Nr XVIII/200/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 220/11
            Uchwała Nr XVIII/201/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 232
            Uchwała Nr XVIII/202/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 261/4
            Uchwała Nr XVIII/203/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 291/2
            Uchwała Nr XVIII/204/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 347
            Uchwała Nr XVIII/205/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 401/1
            Uchwała Nr XVIII/206/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 514/9
            Uchwała Nr XVIII/207/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 720/2
            Uchwała Nr XVIII/208/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 752/1
            Uchwała Nr XVIII/209/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 756/31
            Uchwała Nr XVIII/210/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gm.Barlinek ozn. nr 774/6
            Uchwała Nr XVIII/211/2008 w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych przy szkołach gminnych
         XIX Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr XIX/212/2008 w sprawie nadania nazwy ulicy w Barlinku
            Uchwała Nr XIX/213/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
            Uchwała Nr XIX/214/2008 zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Barlinku w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
            Uchwała Nr XIX/215/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Dziedzicach
            Uchwała Nr XIX/216/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w Barlinku przy ul. Słonecznej
            Uchwała Nr XIX/217/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Moczkowie przy ul. Myśliborskiej
            Uchwała Nr XIX/218/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej we wsi Mostkowo
            Uchwała Nr XIX/219/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Wylotowej
            Uchwała Nr XIX/220/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Wylotowej
            Uchwała Nr XIX/221/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Jarząbki
            Uchwała Nr XIX/222/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w Barlinku przy ul. Staromiejskiej
            Uchwała Nr XIX/223/2008 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
            Uchwała Nr XIX/224/2008 w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek przy ul. Bocznej
            Uchwała Nr XIX/225/2008 w sprawie wyrażenia zgody na najem na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/226/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/227/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/228/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/229/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/230/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/231/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/232/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/233/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/234/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/235/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/236/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/237/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/238/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/239/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/240/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/241/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/242/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/243/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/244/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/245/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/246/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/247/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XIX/248/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
            Uchwała Nr XIX/249/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
         XX Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr XX/250/2008 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Barlinka
            Uchwała Nr XX/251/2008 w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Płonia” Sp. z o.o.
            Uchwała Nr XX/252/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
            Uchwała Nr XX/253/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XX/254/2008 w sprawie użyczenia w drodze bezprzetarg. na okres powyżej3 lat nieruchom. stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XX/255/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym na okres powyżej 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XX/256/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XX/257/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XX/258/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XX/259/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieogr. na okres powyżej3 lat nieruchomości gruntowej-zabudowanej położonej w Barlinku przy ul.Jeziornej
            Uchwała Nr XX/260/2008 w sprawie częściowej zmiany MPZP pomiędzy ulicami: Jeziorną, Gorzowską i brzegiem Jeziora Barlineckiego – tzw. „Starego Tartaku” miasta i gminy Barlinek
         XXI Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr XXI/261/2008 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
            Uchwała Nr XXI/262/2008 w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z usług w Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Osinie
            Uchwała Nr XXI/263/2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
            Uchwała Nr XXI/264/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/265/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/266/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/267/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/268/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/269/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/270/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/271/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/272/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/273/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/274/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/275/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/276/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/277/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/278/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/279/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/280/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/281/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/282/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/283/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/284/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/285/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/286/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/287/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/288/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/289/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/290/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/291/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/292/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/293/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/294/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/295/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/296/2008 w sprawie zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/297/2008 w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych
            Uchwała Nr XXI/298/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/299/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/300/2008 w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXI/301/2008 w sprawie ustanowienia medalu: „Medal Honorowy Miasta Barlinka”
            Uchwała Nr XXI/302/2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Barlinka
            Uchwała Nr XXI/303/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej we wsi Mostkowo
            Uchwała Nr XXI/304/2008 w sprawie zgody na wydzierżawienie na okres powyżej 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
         XXIII Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr XXIII/305/2008 w sprawie powołania Skarbnika Gminy Barlinek
         XXIV Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr XXIV/306/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
            Uchwała Nr XXIV/307/2008 uchylającą uchwałę w sprawie zasad zbywania nieruchomości gruntowych, stanowiących przedmiot własności Gminy Barlinek, na rzecz właścicieli lokali
            Uchwała Nr XXIV/308/2008 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości lokalowych
            Uchwała Nr XXIV/309/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu ozn. w ewidencji gruntów nr 205/7 o pow. 0,0026 ha obręb Barlinek
            Uchwała Nr XXIV/310/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu ozn. w ewidencji gruntów nr 205/12 o pow. 0,0452 ha obręb Barlinek
            Uchwała Nr XXIV/311/2008 w sprawie zgody na wydzierżawienie na czas nieozn. nieruchomości gruntowej o nr 118/18 o pow. 12m2 w Barlinku
            Uchwała Nr XXIV/312/2008 w sprawie zgody na wydzierżawienie na czas nieozn. nieruchomości gruntowej o nr 386/2 o pow. 300m2 w Barlinku
            Uchwała Nr XXIV/313/2008 zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej
            Uchwała Nr XXIV/314/2008 w sprawie przystąpienia gminy Barlinek do Eurodystryktu Oderland-Nadodrze
            Uchwała Nr XXIV/315/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieozn. w związku z obciążeniem nieruchomości ozn. nr 53/21 położonej w Mostkowie
            Uchwała Nr XXIV/316/2008 w sprawie zgody na wydzierżawienie na okres pow. 3 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej ozn. nr 254/6 położonej w Dziedzicach
            Uchwała Nr XXIV/317/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Bolesławowi Bortnowskiemu
            Uchwała Nr XXIV/318/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Leuschner Erhard
            Uchwała Nr XXIV/319/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Jerzemu Gumiennemu
            Uchwała Nr XXIV/320/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Zbigniewowi Kosińskiemu
            Uchwała Nr XXIV/321/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Barbarze Milewicz
            Uchwała Nr XXIV/322/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Józefowi Wawrzyniakowi
            Uchwała Nr XXIV/323/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka” p. Halinie Zwiech
         XXVI Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr XXVI/324/2008 w sprawie zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek"
            Uchwała Nr XXVI/325/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
            Uchwała Nr XXVI/326/2008 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
            Uchwała Nr XXVI/327/2008 w sprawie opłaty stałej za pobyt dziecka w przedszkolu lub żłobku
            Uchwała Nr XXVI/328/2008 w sprawie ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych zorganizowanych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/329/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Gorzowskiej stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/330/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/331/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/332/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/333/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/334/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Bocznej stanowiącego własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/335/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu
            Uchwała Nr XXVI/336/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu
            Uchwała Nr XXVI/337/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Barlinku przy ul. Ogrodowej stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/338/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie działek gruntu położonych w miejscowości Strąpie gm. Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/339/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Górnej stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/340/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w miejscowości Żelice gm. Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/341/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Gorzowskiej stanowiących własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/342/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu położonych w Barlinku przy ul. Moniuszki stanowiących własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/343/2008 w sprawie użyczenia w drodze bezprzetargowej na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy
            Uchwała Nr XXVI/344/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/345/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/346/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/347/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/348/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres pow. 3 lat w trybie bezprzetargowym w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/349/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVI/350/2008 w sprawie termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej
            Uchwała Nr XXVI/351/2008 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barlinka
            Uchwała Nr XXVI/352/2008 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Barlinku
         XXVII Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr XXVII/353/2008 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2008 rok
            Uchwała Nr XXVII/354/2008 w sprawie zabezpieczenia długoterminowego kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych
            Uchwała Nr XXVII/355/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVII/356/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVII/357/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVII/358/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVII/359/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargu nieograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVII/360/2008 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVII/361/2008 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Barlinek
            Uchwała Nr XXVII/362/2008 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu
            Uchwała Nr XXVII/363/2008 w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
            Uchwała Nr XXVII/364/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
            Uchwała Nr XXVII/365/2008 w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”
         XXVIII Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała nr XXVIII/367/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
            Uchwała nr XXVIII/368/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
            Uchwała nr XXVIII/369/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
            Uchwała nr XXVIII/370/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
            Uchwała nr XXVIII/371/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
            Uchwała nr XXVIII/372/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
            Uchwała nr XXVIII/373/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
            Uchwała nr XXVIII/374/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
            Uchwała nr XXVIII/375/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
            Uchwała nr XXVIII/376/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
            Uchwała nr XXVIII/377/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
            Uchwała nr XXVIII/378/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
            Uchwała nr XXVIII/379/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
            Uchwała nr XXVIII/380/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
            Uchwała nr XXVIII/381/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
            Uchwała nr XXVIII/382/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
            Uchwała nr XXVIII/383/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
            Uchwała nr XXVIII/384/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
            Uchwała nr XXVIII/366/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 30 października 2008r.
         XXX Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała nr XXX/385/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXX/386/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXX/387/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 20 listopada 2008r.
         XXXI Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała nr XXXI/388/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/389/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/390/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/391/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/392/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/393/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/394/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/395/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/396/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/397/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/398/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/399/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/400/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/401/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/402/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/403/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/404/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/405/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/406/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/407/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/408/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
            Uchwała nr XXXI/409/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 27 listopada 2008r.
         XXXII Sesja Rady Miejskiej
            UCHWAŁA NR XXXII/410/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/411/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/412/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/413/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/414/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/415/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/416/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/417/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/418/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/419/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/420/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/421/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/422/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/423/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/424/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/425/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/426/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/427/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/428/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/429/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/430/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/431/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
            UCHWAŁA NR XXXII/432/2008 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29grudnia 2008r.
      Uchwały 2007
         IV Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr IV/19/2007
            Uchwała Nr IV/20/2007
            Uchwała Nr IV/21/2007
            Uchwała Nr IV/22/2007
            Uchwała Nr IV/23/2007
            Uchwała Nr IV/24/2007
            Uchwała Nr IV/25/2007
            Uchwała Nr IV/26/2007
            Uchwała Nr IV/27/2007
            Uchwała Nr IV/28/2007
            Uchwała Nr IV/29/2007
            Uchwała Nr IV/30/2007
            Uchwała Nr IV/31/2007
            Uchwała Nr IV/32/2007
            Uchwała Nr IV/33/2007
         V Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr V/34/2007
            Uchwała Nr V/35/2007
            Uchwała Nr V/36/2007
            Uchwała Nr V/37/2007
            Uchwała Nr V/38/2007
            Uchwała Nr V/39/2007
            Uchwała Nr V/40/2007
            Uchwała Nr V/41/2007
            Uchwała Nr V/42/2007
            Uchwała Nr V/43/2007
         VI Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr VI/44/2007
            Uchwała Nr VI/45/2007
            Uchwała Nr VI/46/2007
            Uchwała Nr VI/47/2007
            Uchwała Nr VI/48/2007
            Uchwała Nr VI/49/2007
            Uchwała Nr VI/50/2007
            Uchwała Nr VI/51/2007
            Uchwała Nr VI/52/2007
            Uchwała Nr VI/53/2007
            Uchwała Nr VI/54/2007
            Uchwała Nr VI/55/2007
            Uchwała Nr VI/56/2007
            Uchwała Nr VI/57/2007
         VII Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr VII/58/2007
            Uchwała Nr VII/59/2007
            Uchwała Nr VII/60/2007
            Uchwała Nr VII/61/2007
            Uchwała Nr VII/62/2007
            Uchwała Nr VII/63/2007
            Uchwała Nr VII/64/2007
            Uchwała Nr VII/65/2007
            Uchwała Nr VII/66/2007
            Uchwała Nr VII/67/2007
            Uchwała Nr VII/68/2007
            Uchwała Nr VII/69/2007
            Uchwała Nr VII/70/2007
         VIII Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr VIII/71/2007
            Uchwała Nr VIII/72/2007
            Uchwała Nr VIII/73/2007
            Uchwała Nr VIII/74/2007
            Uchwała Nr VIII/75/2007
            Uchwała Nr VIII/76 /2007
            Uchwała Nr VIII/77/2007
         IX Sesja Rady Miejskiej
         X Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr X/78/2007
            Uchwała Nr X/79/2007
            Uchwała Nr X/80/2007
            Uchwała Nr X/81/2007
            Uchwała Nr X/82/2007
            Uchwała Nr X/83/2007
            Uchwała Nr X/84/2007
            Uchwała Nr X/85/2007
            Uchwała Nr X/86/2007
            Uchwała Nr X/87/2007
            Uchwała Nr X/88/2007
            Uchwała Nr X/89/2007
            Uchwała Nr X/90/2007
         XI Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr XI/91/2007
            Uchwała Nr XI/92/2007
            Uchwała Nr XI/93/2007
            Uchwała Nr XI/94/2007
            Uchwała Nr XI/95/2007
            Uchwała Nr XI/96/2007
            Uchwała Nr XI/97/2007
            Uchwała Nr XI/98/2007
            Uchwała Nr XI/99/2007
            Uchwała Nr XI/100/2007
         XII Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr XII/101/2007
         XIII Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr XIII/102/2007
            Uchwała Nr XIII/103/2007
            Uchwała Nr XIII/104/2007
            Uchwała Nr XIII/105/2007
            Uchwała Nr XIII/106/2007
            Uchwała Nr XIII/107/2007
            Uchwała Nr XIII/108/2007
            Uchwała Nr XIII/109/2007
            Uchwała Nr XIII/110/2007
            Uchwała Nr XIII/111/2007
            Uchwała Nr XIII/112/2007
            Uchwała Nr XIII/113/2007
            Uchwała Nr XIII/114/2007
            Uchwała Nr XIII/115/2007
            Uchwała Nr XIII/116/2007
            Uchwała Nr XIII/117/2007
            Uchwała Nr XIII/118/2007
         XIV Sesja Rady Miejskiej
            Uchwała Nr XIV/119/2007
            Uchwała Nr XIV/120/2007
            Uchwała Nr XIV/121/2007
            Uchwała Nr XIV/122/2007
            Uchwała Nr XIV/123/2007
            Uchwała Nr XIV/124/2007
            Uchwała Nr XIV/125/2007
            Uchwała Nr XIV/126/2007
            Uchwała Nr XIV/127/2007
            Uchwała Nr XIV/128/2007