logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   plus Uchwały 2009
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   minus Uchwały 2003
      minus IV Sesja Rady Miejskiej
         minus Uchwała Nr IV/36/2003
         minus Uchwała Nr IV/37/2003
         minus Uchwała Nr IV/38/2003
         minus Uchwała Nr IV/39/2003
         minus Uchwała Nr IV/40/2003
         minus Uchwała Nr IV/41/2003
         minus Uchwała Nr IV/42/2003
         minus Uchwała Nr IV/43/2003
         minus Uchwała Nr IV/44/2003
         minus Uchwała Nr IV/45/2003
         minus Uchwała Nr IV/46/2003
         minus Uchwała Nr IV/47/2003
         minus Uchwała Nr IV/48/2003
         minus Uchwała Nr IV/49/2003
         minus Uchwała Nr IV/50/2003
         minus Uchwała Nr IV/51/2003
         minus Uchwała Nr IV/52/2003
         minus Uchwała Nr IV/53/2003
         minus Uchwała Nr IV/54/2003
         minus Uchwała Nr IV/55/2003
         minus Uchwała Nr IV/56/2003
         minus Uchwała Nr IV/57/2003
         minus Uchwała Nr IV/58/2003
         minus Uchwała Nr IV/59/2003
         minus Uchwała Nr IV/60/2003
      plus V Sesja Rady Miejskiej
      plus VI Sesja Rady Miejskiej
      plus VII Sesja Rady Miejskiej
      plus VIII Sesja Rady Miejskiej
      plus X Sesja Rady Miejskiej
      plus XII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XV Sesja Rady Miejskiej
      plus XVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XVII Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Uchwała Nr IV/38/2003
Rady Miejskiej w Barlinku
z dnia 23 stycznia 2003r.

 

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 oraz Nr 214, poz.1806), art.4 ust.1 ustawy z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1593 oraz z 2002r. Nr 113, poz.984) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 61, poz.707, z 2001r. Nr 34, poz.392, z 2002r. Nr 157, poz.1308 oraz Nr 210, poz.1784) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się następujące wynagrodzenie Burmistrza:

1) wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4200.00 zł.;

2) dodatek funkcyjny w wysokości 1775.00 zł.;

3) dodatek za wieloletnią pracę określony procentowo od wynagrodzenia zasadniczego;

4) dodatek specjalny w wysokości 30% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego.

§ 2. Upoważnia się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Barlinku do dokonywania czynności w sprawach z zakresu stosunku pracy wobec Burmistrza Miasta i Gminy w Barlinku w zakresie:

1) przyznania nagrody regulaminowej z planowanego funduszu nagród określonego w uchwale budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

2) podpisywania poleceń wyjazdów służbowych;

3) podpisywania kart urlopowych;

4) kierowania na szkolenia.

§ 3. Traci moc uchwała Nr II/6/2002 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 29 listopada 2002r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Barlinek.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Barlinku.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 29 listopada 2002r.

Załączniki do pobrania: 2003-11-27 13:21:25 - Uchwała Nr IV/38/2003 w formacie MS WORD 97 (23.50 kB)

Ilość odwiedzin: 5639
Osoba, która wytworzyła informację: Administrator
Osoba, która odpowiada za treść: Administrator
Osoba, która wprowadzała dane: Administrator
Data wytworzenia informacji: 2003-11-27 13:16:34
Data udostępnienia informacji: 2003-11-27 13:16:34
Data ostatniej aktualizacji: 2003-11-27 13:22:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner