logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      minus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/553/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/554/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/555/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/556/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/557/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/558/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/559/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/560/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/561/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/562/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/563/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/564/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/565/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/566/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/567/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/568/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/569/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/570/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/571/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/572/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
         minus UCHWAŁA NR XXXVII/573/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR XXXVII/553/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007-2013”.
2. UCHWAŁA NR XXXVII/554/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
w sprawie zatwierdzenia programu gospodarczego „Plan Odnowy Miejscowości Dziedzice na lata 2009-2019”.
3. UCHWAŁA NR XXXVII/555/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Barlinek.
4. UCHWAŁA NR XXXVII/556/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie nowych inwestycji na terenie Gminy Barlinek.
5. UCHWAŁA NR XXXVII/557/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
6. UCHWAŁA NR XXXVII/558/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
w sprawie emisji obligacji Gminy Barlinek oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
7. UCHWAŁA NR XXXVII/559/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
8. UCHWAŁA NR XXXVII/560/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Barlinek miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
9. UCHWAŁA NR XXXVII/561/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
10. UCHWAŁA NR XXXVII/562/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na okres do 3 lat z dotychczasowym dzierżawcą.
11. UCHWAŁA NR XXXVII/563/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
12. UCHWAŁA NR XXXVII/564/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
13. UCHWAŁA NR XXXVII/565/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
14. UCHWAŁA NR XXXVII/566/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek.
15. UCHWAŁA NR XXXVII/567/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.
16. UCHWAŁA NR XXXVII/568/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w związku z obciążeniem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek.
17. UCHWAŁA NR XXXVII/569/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Barlinka.
18. UCHWAŁA NR XXXVII/570/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
w sprawie utworzenia obwodu głosowania w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej - Szpitalu Powiatowym w Barlinku, w wyborach do Parlamentu Europejskiego.
19. UCHWAŁA NR XXXVII/571/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Barlinka”.
20. UCHWAŁA NR XXXVII/572/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
w sprawie wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXXII/429/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym
21. UCHWAŁA NR XXXVII/573/2009 Rady Miejskiej w Barlinku z dnia 26 marca2009r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007-2013”.

Ilość odwiedzin: 6545
Nazwa dokumentu: XXXVII Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: Rada Miejska w Barlinku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która wprowadzała dane: Piotr Uberman
Data wytworzenia informacji: 2009-03-30 10:41:11
Data udostępnienia informacji: 2009-03-30 10:41:11
Data ostatniej aktualizacji: 2009-03-30 10:42:11

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner