logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      minus XLIV Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA NR XLIV/627/2009 w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową
         minus UCHWAŁA Nr XLIV/628/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007-2013”
         minus UCHWAŁA NR XLIV/629/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym
         minus UCHWAŁA NR XLIV/630/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
         minus UCHWAŁA NR XLIV/631/2009 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/632/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Lokalnej Grupy Rybackiej – Stowarzyszenia „SIEJA”
         minus UCHWAŁA NR XLIV/633/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w miejscowości Płonno
         minus UCHWAŁA NR XLIV/634/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Kombatantów stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/635/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w miejscowości Wiewiórki stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/636/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku
         minus UCHWAŁA NR XLIV/637//2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/638/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Swadzim
         minus UCHWAŁA NR XLIV/639/2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek
         minus Uchwała Nr XLIV/640/2009 w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Barlinek w Gminie Barlinek
         minus Uchwała Nr XLIV/641/2009 w sprawie uznania za użytki ekologiczne gruntów Nadleśnictwa Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/642/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
         minus UCHWAŁA NR XLIV/643/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
         minus UCHWAŁA NR XLIV/644/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
         minus UCHWAŁA NR XLIV/645/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/646/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/647/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/648/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/649/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/650/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/651/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/652/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/653/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/654/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/655/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/656/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/657/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/658/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/659/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/660/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/661/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/662/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/663/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/664/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA NR XLIV/665/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
         minus UCHWAŁA Nr XLIV/666/2009 w sprawie zawarcia porozumienia o przejęciu obowiązku utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych
         minus UCHWAŁA NR XLIV/667/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na najem pomieszczeń
         minus Uchwała Nr XLIV/668/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA NR XLIV/627/2009 w sprawie odpłatności za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową
Odpłatność za korzystanie ze świadczeń przedszkoli publicznych w zakresie przekraczającym podstawę programową wychowania przedszkolnego lub żłobka w Gminie Barlinek
2. UCHWAŁA Nr XLIV/628/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007-2013”
UCHWAŁA Nr XLIV/628/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Barlinek na lata 2007-2013”
3. UCHWAŁA NR XLIV/629/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym
UCHWAŁA NR XLIV/629/2009 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym
4. UCHWAŁA NR XLIV/630/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
UCHWAŁA NR XLIV/630/2009 w sprawie zmiany budżetu Gminy Barlinek na 2009 rok
5. UCHWAŁA NR XLIV/631/2009 w sprawie przystąpienia do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Barlinek
6. UCHWAŁA NR XLIV/632/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Lokalnej Grupy Rybackiej – Stowarzyszenia „SIEJA”
UCHWAŁA NR XLIV/632/2009 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Lokalnej Grupy Rybackiej – Stowarzyszenia „SIEJA”
7. UCHWAŁA NR XLIV/633/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w miejscowości Płonno
UCHWAŁA NR XLIV/633/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek gruntu stanowiących własność Gminy Barlinek położonych w miejscowości Płonno
8. UCHWAŁA NR XLIV/634/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w Barlinku przy ul. Kombatantów stanowiącej własność Gminy Barlinek
Działka gruntu, ozn. w ewidencji gruntów nr 725/20 o pow. 0,3534 ha położona w Barlinku przy ul. Kombatantów.
9. UCHWAŁA NR XLIV/635/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w miejscowości Wiewiórki stanowiącej własność Gminy Barlinek
UCHWAŁA NR XLIV/635/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki gruntu położonej w miejscowości Wiewiórki stanowiącej własność Gminy Barlinek
10. UCHWAŁA NR XLIV/636/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku
UCHWAŁA NR XLIV/636/2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku
11. UCHWAŁA NR XLIV/637//2009 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Barlinek
Zbycie lokalu mieszkalnego nr 5 znajdującego się w budynku wielolokalowym wybudowanym na działce gruntu, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 8/61 o pow. 0,0898 ha, położonej w miejscowości Strąp
12. UCHWAŁA NR XLIV/638/2009 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Swadzim
Nieruchomość położona w miejscowości Swadzim, oznaczona w ewidencji gruntów działką nr 75/9 o pow. 1,8992 ha
13. UCHWAŁA NR XLIV/639/2009 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek
Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Barlinek
14. Uchwała Nr XLIV/640/2009 w sprawie uznania za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Barlinek w Gminie Barlinek
Uznanie za pomniki przyrody drzew znajdujących się na terenie Nadleśnictwa Barlinek w Gminie Barlinek
15. Uchwała Nr XLIV/641/2009 w sprawie uznania za użytki ekologiczne gruntów Nadleśnictwa Barlinek
Uznanie za użytki ekologiczne gruntów Nadleśnictwa Barlinek
16. UCHWAŁA NR XLIV/642/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
Odpłatną służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzibą w Barlinku
17. UCHWAŁA NR XLIV/643/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
Odpłatna służebność przesyłu na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągowo – Kanalizacyjnego „Płonia” Spółka z o. o. z siedzibą w Barlinku
18. UCHWAŁA NR XLIV/644/2009 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
Nieodpłatna służebność przesyłu dla realizacji zadania nr 2 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnych na terenie miasta Barlinek”
19. UCHWAŁA NR XLIV/645/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Część nieruchomości gruntowej ozn. w ewidencji gruntów działką nr 665/42 o pow. 200,00 m2, położonej w obrębie 1 m. Barlinka
20. UCHWAŁA NR XLIV/646/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
21. UCHWAŁA NR XLIV/647/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Część nieruchomości gruntowej ozn. w ewidencji gruntów działką nr 273/1 o pow. 0,0485 ha, położonej w obrębie Moczkowo gm. Barlinek
22. UCHWAŁA NR XLIV/648/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Część nieruchomości gruntowej ozn. w ewidencji gruntów działką nr 660/1 o pow. 150 m2 , położonej w obrębie 2 miasta Barlinek, przy ul. Sportowej
23. UCHWAŁA NR XLIV/649/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Część nieruchomości gruntowej ozn. w ewidencji gruntów działką nr 660/1 o pow. 102 m2 , położonej w obrębie 2 miasta Barlinek, przy ul. Sportowej
24. UCHWAŁA NR XLIV/650/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Część nieruchomości gruntowej ozn. w ewidencji gruntów działkami nr 760 o pow. 320,00 m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinka
25. UCHWAŁA NR XLIV/651/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Część nieruchomości gruntowej ozn. w ewidencji gruntów działkami nr 760 o pow. 390,00 m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinka
26. UCHWAŁA NR XLIV/652/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Część nieruchomości gruntowej ozn. w ewidencji gruntów działkami nr 760 o pow. 480,00 m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinka
27. UCHWAŁA NR XLIV/653/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Część nieruchomości gruntowej ozn. w ewidencji gruntów działkami nr 760 o pow. 270,00 m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinka
28. UCHWAŁA NR XLIV/654/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Część nieruchomości gruntowej ozn. w ewidencji gruntów działkami nr 760 i nr 761/20 o pow. 140,00 m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinka
29. UCHWAŁA NR XLIV/655/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Część nieruchomości gruntowej ozn. w ewidencji gruntów działkami nr 760 i 761/20 o pow. 150,00 m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinka
30. UCHWAŁA NR XLIV/656/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Część nieruchomości gruntowej ozn. w ewidencji gruntów działkami nr 760 o pow. 180,00 m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinka
31. UCHWAŁA NR XLIV/657/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Część nieruchomości gruntowej ozn. w ewidencji gruntów działkami nr 760 o pow. 240,00 m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinka
32. UCHWAŁA NR XLIV/658/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Część nieruchomości gruntowej ozn. w ewidencji gruntów działką nr 752/1 o pow. 160,00 m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinka, przy ul. Strzeleckiej
33. UCHWAŁA NR XLIV/659/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Część nieruchomości gruntowej ozn. w ewidencji gruntów działką nr 576/12 o pow. 25,00 m2, położonej w obrębie 2 m. Barlinka przy alei 1 Maja 10
34. UCHWAŁA NR XLIV/660/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Część nieruchomości gruntowej ozn. w ewidencji gruntów działką nr 246/6 o pow. 0,6500 ha , położonej w obrębie Dziedzice gm. Barlinka
35. UCHWAŁA NR XLIV/661/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Część nieruchomości gruntowej ozn. w ewidencji gruntów działką nr 87/1 o pow. 0,48 ha, położonej w obrębie 1 m. Barlinka
36. UCHWAŁA NR XLIV/662/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
Część nieruchomości gruntowej ozn. w ewidencji gruntów działką nr 560/4 o pow. 200 m2, położnej w obrębie 2 m. Barlinka przy ul. Bocznej 11
37. UCHWAŁA NR XLIV/663/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Nieruchomość gruntowa ozn. w ewidencji gruntów działką nr 98 o pow. 3,2588 ha, położona w obrębie 1 m. Barlinka
38. UCHWAŁA NR XLIV/664/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Nieruchomość gruntowa ozn. w ewidencji gruntów działką nr 288/2 o pow. 0,2995 ha , położona w obrębie 2 m. Barlinka przy ul. Gorzowskiej
39. UCHWAŁA NR XLIV/665/2009 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie przetargu ograniczonego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
Nieruchomość ozn. w ewidencji gruntów działką nr 142/12 o pow. 0,2000 ha, położona w obrębie Ożar gm. Barlinek
40. UCHWAŁA Nr XLIV/666/2009 w sprawie zawarcia porozumienia o przejęciu obowiązku utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych
Zawarcie porozumienia o przejęciu obowiązku utrzymania i konserwacji grobów i cmentarzy wojennych
41. UCHWAŁA NR XLIV/667/2009 w sprawie: wyrażenia zgody na najem pomieszczeń
Najem na czas nieokreślony pomieszczeń niezbędnych do prowadzenia Gimnazjum dla Dorosłych mieszczących się w Barlinku, ul. Św. Bonifacego 36
42. Uchwała Nr XLIV/668/2009 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego
Udzielenie pomocy finansowej dla Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego

Ilość odwiedzin: 7033
Nazwa dokumentu: XLIV Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: XLIV Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek / Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2009-09-02 09:18:33
Data udostępnienia informacji: 2009-09-02 09:18:33
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-02 09:19:58

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner