logo
Wersja dla niedowidzących
Informacja dla niesłyszących
  Urząd Miejski w Barlinku
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 MIASTO I GMINA BARLINEK
minus Dane teleadresowe
 RADA MIEJSKA
minus Radni
minus Komisje
minus Głosowania
minus Interpelacje i zapytania
minus Kalendarz posiedzeń
minus Transmisja i nagrania
minus Projekty Uchwał
plus Protokoły Rady Miejskiej
minus Uchwały
 ORGANA WŁADZY
minus Burmistrz Barlinka
minus Zastępca Burmistrza
minus Sekretarz
minus Skarbnik
plus Rada Miejska
minus Zadania i kompetencje
plus Oświadczenia majątkowe
 PRAWO LOKALNE
minus Statut
minus Regulamin organizacyjny
minus Uchwały
   minus Uchwały VIII kadencji Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2018
   plus Uchwały 2017
   plus Uchwały 2016
   plus Uchwały 2015
   plus Uchwały 2014
   plus Uchwały 2013
   plus Uchwały 2012
   plus Uchwały 2011
   plus Uchwały 2010
   minus Uchwały 2009
      plus XXXIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXV Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVI Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XXXIX Sesja Rady Miejskiej
      plus XL Sesja Rady Miejskiej
      plus XLII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLV Sesja Rady Miejskiej
      minus XLVI Sesja Rady Miejskiej
         minus UCHWAŁA Nr XLVI/670/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/671/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/672/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/673/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/674/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA Nr XLVI/675/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/676/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/677/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/678/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/679/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/680/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/681/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/682/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/683/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/684/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/685/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/686/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/687/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/688/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/689/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/690/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/691/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/692/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/693/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/694/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/695/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/696/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/697/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/698/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/699/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/700/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/701/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/702/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/703/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/704/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/705/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/706/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/707/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
         minus UCHWAŁA NR XLVI/708/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
      plus XLVII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLVIII Sesja Rady Miejskiej
      plus XLIX Sesja Rady Miejskiej
      plus L Sesja Rady Miejskiej
   plus Uchwały 2008
   plus Uchwały 2007
   plus Uchwały 2005
   plus Uchwały 2006
   plus Uchwały 2004
   plus Uchwały 2003
   plus Uchwały 2002
plus Zarządzenia
plus Plany, strategie i programy
 PODMIOTY GMINY
minus Jednostki organizacyjne
plus Jednostki pomocnicze
 URZĄD MIEJSKI
minus Struktura organizacyjna
minus Przyjęcia interesantów
minus Godziny urzędowania
 INFORMACJE
plus Jak załatwić sprawę ?
plus Sprawozdania Burmistrza
plus Raport o stanie Gminy Barlinek
plus Organizacje pozarządowe
plus Przeciwdziałanie uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie
plus Budżet
plus Kontrole
plus Ogłoszenia
plus Zamówienia publiczne
plus Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
minus Obwieszczenia
plus Obrót nieruchomościami gminnymi
plus Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
plus Rejestry i ewidencje
plus Ochrona środowiska
plus Podatki lokalne
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Informacje nieudostępnione
plus Instrukcja obsługi biuletynu
plus RODO
minus Przejrzysta Polska
plus DOBRE PRAWO - DOBRA GMINA
plus Petycje, skargi, wnioski
plus Zgromadzenia
minus Zarządzanie kryzysowe
 WYBORY
plus Wybory do Sejmu i Senatu 2019
plus Wybory Ławników /kadencja 2020 - 2023/
plus Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
plus Wybory Samorządowe 2018
 AKTY PRAWNE I PORADNIKI
minus Dziennik Ustaw
minus Monitor Polski
minus Dziennik Urzędowy Woj. Zachodniopomorskiego
 INNE
minus Redakcja Biuletynu
 Urzędy Centralne
minus Spis adresów
A A A


Spis dokumentów:
1. UCHWAŁA Nr XLVI/670/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Zabezpieczenie środków finansowych na przygotowanie i realizację inwestycji polegającej na adaptacji i przystosowaniu budynku przy ul. Gorzowskiej 78 w Barlinku, działka nr 245/2 na działalnoś
2. UCHWAŁA NR XLVI/671/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na zbycie gruntu położonego w Barlinku przy ul. Tunelowej stanowiącego własność Gminy Barlinek
3. UCHWAŁA NR XLVI/672/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na zbycie przyległej nieruchomości, która wraz z dotychczas wydzieloną działką gruntu będzie spełniać wymogi działki budowlanej i udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomośc
4. UCHWAŁA NR XLVI/673/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na zbycie części działki gruntu stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w miejscowości Krzynka
5. UCHWAŁA NR XLVI/674/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na ustanowienie służebności na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Barlinek położonej w miejscowości Ożar
6. UCHWAŁA Nr XLVI/675/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
7. UCHWAŁA NR XLVI/676/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Użyczenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Barlinek
8. UCHWAŁA NR XLVI/677/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
9. UCHWAŁA NR XLVI/678/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
10. UCHWAŁA NR XLVI/679/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
11. UCHWAŁA NR XLVI/680/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
12. UCHWAŁA NR XLVI/681/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
13. UCHWAŁA NR XLVI/682/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
14. UCHWAŁA NR XLVI/683/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
15. UCHWAŁA NR XLVI/684/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
16. UCHWAŁA NR XLVI/685/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
17. UCHWAŁA NR XLVI/686/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
18. UCHWAŁA NR XLVI/687/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
19. UCHWAŁA NR XLVI/688/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
20. UCHWAŁA NR XLVI/689/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
21. UCHWAŁA NR XLVI/690/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
22. UCHWAŁA NR XLVI/691/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
23. UCHWAŁA NR XLVI/692/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
24. UCHWAŁA NR XLVI/693/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
25. UCHWAŁA NR XLVI/694/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
26. UCHWAŁA NR XLVI/695/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
27. UCHWAŁA NR XLVI/696/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
28. UCHWAŁA NR XLVI/697/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
29. UCHWAŁA NR XLVI/698/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
30. UCHWAŁA NR XLVI/699/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
31. UCHWAŁA NR XLVI/700/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
32. UCHWAŁA NR XLVI/701/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
33. UCHWAŁA NR XLVI/702/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na wydzierżawienie na czas nieoznaczony w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Barlinek
34. UCHWAŁA NR XLVI/703/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Przyznanie medalu „Za zasługi dla Barlinka”
35. UCHWAŁA NR XLVI/704/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Przyznanie medalu „Za zasługi dla Barlinka”
36. UCHWAŁA NR XLVI/705/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Przyznanie medalu „Za zasługi dla Barlinka”
37. UCHWAŁA NR XLVI/706/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Przyznanie medalu „Za zasługi dla Barlinka”
38. UCHWAŁA NR XLVI/707/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Wyrażenie zgody na obciążenie nieruchomości służebnością przesyłu
39. UCHWAŁA NR XLVI/708/2009 RADY MIEJSKIEJ W BARLINKU z dnia 24 września 2009 r.
Zmieniająca Uchwałę Nr XXXII/416/2008 z dnia 29 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Barlinek na 2009 r.

Ilość odwiedzin: 6563
Nazwa dokumentu: XLVI Sesja Rady Miejskiej
Skrócony opis: XLVI Sesja Rady Miejskiej
Podmiot udostępniający: UM Barlinek/Rada Miejska
Osoba, która wytworzyła informację: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która odpowiada za treść: Pracownicy Urzędu Miejskiego w Barlinku
Osoba, która wprowadzała dane: Magdalena Diaków
Data wytworzenia informacji: 2009-09-30 11:05:41
Data udostępnienia informacji: 2009-09-30 11:05:41
Data ostatniej aktualizacji: 2009-09-30 11:06:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner